Masterclass: Jobba smartare – Hållbar effektivitet i det nya arbetslivet

5-6 februari, Stockholm

Kursöversikt

Vi lever i en tid av förändring där tekniken ständigt flyttar fram gränserna och människan i arbetslivet möts av ökade förväntningar. Trots tillgång till mer kunskap än någonsin är att allt för många människor, team och organisationer är fast i förlegade arbetssätt. Stressnivåer ökar och vi är långt från så effektiva som vi skulle kunna vara. 

Den här kursen hjälper dig att ställa om och omfamna ett arbetsliv där du är högpresterande utan att göra avkall på ditt och andras välbefinnande. Kursen varvar teori och praktiska övningar för att möjliggöra optimal inlärning.

Kursinnehållet bygger på forskningsbaserade tekniker och metodik för att möjliggöra välmående och högpresterande individer och team. Förutom de två kursdagarna ingår även kurslitteratur och uppföljande coachningssamtal med kursledaren.

Vad du får lära dig

  • Få mer gjort – öka din effektivitet med forskningsbaserade tekniker/metoder
  • Hantera stress och främja ditt välbefinnande
  • Effektiv tidshantering och målstyrd prioritering
  • Att möjliggöra inre motivation och komma i kontakt med dina drivkrafter
  • Hållbart självledarskap – Att leda dig själv dit du vill
  • Att värna om din digitala kompetens
  • Effektiv samverkan – Nycklarna till psykologisk trygghet och högpresterande team
  • Att bidra till en vinnande möteskultur och effektiva möten
  • Effektiv hantering av feedback och konflikter

Dag 1 – Energi och Förutsättningar

1. Trender och krafter som formar det nya arbetslivet

Vad är det för trender och krafter som formar vårt sätt att arbeta? Vi lever i en tid av ständig förändring där tekniken ständigt flyttar fram gränserna. Arbetslivet efter pandemin har lett till skiftade värderingar och ett ökad fokus på hållbarhet, effektivitet och välbefinnande. Men hur påverkar detta människan i arbetslivet? Vad menas egentligen med hållbar effektivitet?

2. Välbefinnande, energi och stresshantering

I en värld där gränserna mellan arbete och fritid blir allt suddigare, hur säkerställer vi vår mentala och fysiska hälsa? Känner du dig ibland dränerad på energi i vardagen? Lär dig balansera ökade förväntningar med beprövade tekniker för att hantera stress.

3. Inre motivation, drivkrafter och växande tankesätt

Har du en tydlig riktning som är engagerande för dig? Om du inte vet vilket berg du ska bestiga, hur ska du då veta vilken som är den smartaste vägen upp? Utforska grunden för inre motivation, kom i kontakt med dina drivkrafter och lär dig hur ett växande tankesätt kan omvandla utmaningar till möjligheter.

4. Att värna om din digitala kompetens

Enligt IBM spås hela 40 procent av den globala arbetskraften att behöva skola om sig inom tre år till följd av AI och automatisering. Digital kompetens är inte ett försprång. Det är en nödvändighet för att du ska nå din fulla potential i det nya arbetslivet. 

5. Hållbart självledarskap - Att leda dig själv dit du vill

Självledarskap handlar om att leda dig själv dit du vill genom att skapa medvetenhet om ditt nuläge, påminna dig själv om dina mål och ta 100 procent ansvar för att reglera dina beteenden i linje med målen. Ta del av verktyg och metoder för att tillämpa hållbart självledarskap för att förverkliga dig själv.

6. Att kanalisera din energi på effektiva sätt

Hur kan du säkerställa att den inneboende energi du har går till rätt saker? Att ha mycket att göra är inte detsamma som att vara effektiv. Ställ dig själv frågan; Du får saker gjort, men gör du verkligen rätt saker som för dig närmare din framtida önskade position? Lär dig att tillämpa tekniker för att kanalisera din energi på effektiva sätt. 

Dag 2 – Effektiva arbetssätt (energikanalisering)

1. Effektivitet vs Produktivitet - Att göra rätt saker på rätt sätt

Lär dig att förstå skillnaden mellan att ha en fullbokad kalender och att verkligen få rätt saker gjorda. Hur kommer det sig att vissa personer är mer effektiva på två timmar än vad andra är på en hel arbetsdag? 

2. Effektiv tidshantering - Metodik för att bli högpresterande

Tid är en av dina mest värdefulla resurser. Hur använder du den på smartast möjliga sätt för att få ut det mesta av dina arbetsdagar? Utforska metoder som ger dig en ökad känsla av kontroll över dina resultat .

3. Identifiera och hantera hinder och tidstjuvar

I en värld full av distraktioner, hur skiljer vi ut det viktiga från det brådskande? Lär dig att känna igen och hantera det som stjäl din dyrbara tid.

4. Att bidra till psykologisk trygghet och högpresterande team

Samarbete är ryggraden bakom framgångsrika organisationer. Men vad utmärker dysfunktionella team? Lär dig att bemästra nycklarna till högpresterande team i det nya arbetslivet, kantade av psykologisk trygghet och öppenhet. 

5. Effektiv hantering av feedback och konflikter

Feedback och konflikter är en oundviklig del av arbetslivet. Men hur hanterar vi dem på ett sätt som stärker relationer och driver framgång? Dyk in i tekniker och metoder för att hantera feedback och lösa konflikter.

6. Effektiv kommunikation och vinnande möteskultur

Många timmar går förlorade i ineffektiva möten. Hur kan vi förändra detta och säkerställa att varje möte är meningsfullt? Utforska hemligheterna bakom effektiv kommunikation (asynkron vs synkron) och möteshantering.

7. Din personliga handlingsplan

Med all ny kunskap och insikt, hur omsätter du detta i praktiken? Hur går du från tanke till handling? Skapa en skräddarsydd plan för att ta ditt arbetsliv till nästa nivå.

Personlig effektivitet
Stärk din förmåga att vara välmående & högpresterande i det nya arbetslivet.

Målgrupp: Alla

27-28 nov (Stockholm)

Fullbokad

5-6 feb (Stockholm)

Tillgänglig – platser kvar

9-17 båda dagarna

12900 SEK ex moms

Gustav Molnar

Gustav är en entreprenör, coach och författare som har vigt sin karriär åt att hjälpa människor, team och organisationer att jobba smart och hållbart i det nya arbetslivet. År 2022 blev han nominerad till “Årets talare”. 

Vill du beställa en utbildning för ditt team eller din organisation? Ta kontakt för offert

sv_SESvenska