Föreläsningar

Nedan följer ett urval av exempel på föreläsningar…

Medarbetarskap i den digitala arbetsmiljön

Vi lever i en allt mer digital, komplex och föränderlig värld. Den pågående pandemin har lett till en omfattande ökning av distansarbete, vilket medfört såväl möjligheter och utmaningar.

Hur gör organisationer i framkant för att möjliggöra kultur, tillhörighet och engagemang i en tid då merparten av medarbetarna arbetar på distans? Vad säger forskningen om distansarbete och dess påverkan på individer, grupper och ledarskap? Under denna föreläsning kommer Gustav Molnar att bjuda på konkreta och praktiska tips för hur du och din organisation kan bemästra utmaningarna med distansarbete och stärka medarbetarskapet i den digitala arbetsmiljön.

Exempel på områden som berörs är:

  • Kulturbyggande på distans
  • Meningsfulla och effektiva möten
  • Hemmet som arbetsmiljö
  • Att leda sig själv


Boka föreläsning

Ledarskap på distans

Arbetet är inte en fysisk plats. Det är något vi gör. Den pågående pandemin har lett till en massiv ökning av distansarbete och väckt sunda frågor om ”det nya normala” och ”framtidens arbetsplats”. Att vara chef i en allt mer digital värld medför en rad utmaningar. Som ledare behöver vi lyfta vårt mindset gällande den digitala arbetsmiljön. Vi behöver stärka vår digitala kompetens, vår förmåga att skapa tillit och bidra till arbetsplatser där individer och grupper kan nå sin fulla potential .Vad säger forskningen om distansarbete och dess påverkan på individer, grupper och ledarskap? Hur gör organisationer i framkant för att möjliggöra kultur, tillhörighet och engagemang i en tid då merparten av medarbetarna arbetar på distans? Hur kan du som ledare för skapa förutsättningar för ett utforskande medarbetarskap kantat av ständigt lärande och delaktighet?

Under denna föreläsning får du ta del av en mängd insikter och lärdomar. Gustav Molnar bjuder dessutom på konkreta och forskningsbaserade tips från organisationer som lyckats bemästra konsten att jobba smartare tillsammans och öka sin innovationskraft i en allt mer digital och föränderlig värld.


Boka föreläsning

Framtidens arbetsplats

Nyfiken på att veta mer om hur arbetslivet och arbetsplatserna förväntas utvecklas i framtiden? Välkommen att boka denna föreläsning på temat ”Framtidens arbetsplats”. Under denna föreläsning lyfter Gustav Molnar fram trender, forskning och spaningar om framtidens arbetsplats.


Boka föreläsning