Urval av Föreläsningar & Workshops

Nedan följer ett urval av teman. Uppläggen går att anpassa efter önskemål och kontext.

Vanliga föreläsningsteman

 • Arbetsglädje och inre motivation
 • Framtidens arbetsliv & hållbara arbetssätt
 • Artificiell intelligens och människan i arbetslivet
 • Medarbetarskap och självledarskap
 • Samarbete och högpresterande team
 • Ledarskap i den digitala arbetsmiljön
 • Den hybrida arbetsplatsstrategin

ARBETSGLÄDJE & MEDARBETARSKAP
I DET NYA ARBETSLIVET

Hur kan människor i det nya arbetslivet öka sin prestation och samtidigt må bättre? Den frågan tar sig Gustav ann i denna inspirerande och forskningsbaserade föreläsning om arbetsglädje och medarbetarskap som bygger på forskning och konkreta exempel.

Exempel på innehåll

– Vad är ett aktivt medarbetarskap?
– Vad utmärker högpresterande team?
– Hur kan du som individ bidra till psykologisk trygghet?
– Nycklarna för ett starkt självledarskap

KONSTEN ATT JOBBA SMARTARE I DET NYA ARBETSLIVET

Vilka trender och krafter är det som formar det nya arbetslivet? Hur agerar organisationer i framkant för att bemästra utmaningarna och möjliggöra smarta och hållbara arbetssätt? Dessa frågor tar sig Gustav Molnar ann under denna inspirationsföreläsning som bygger på konkreta och forskningsbaserade tips som hjälper dig och din organisation att nå er fulla potential i det nya arbetslivet.

Exempel på innehåll:
– Mindset “det nya arbetslivet” och “Digital kompetens”
– Framåtlutat medarbetarskap
– Vad utmärker högpresterande team?
– Kultur, feedback och tillhörighet i den digitala/hybrida arbetsmiljön
– Självledarskap – Att gå från att “veta” till att “göra”

FRAMTIDENS ARBETSLIV & HÅLLBARA ARBETSSÄTT

Vi lever i en allt mer komplex, digital och föränderlig värld.  Organisationer världen över ser just nu över sina arbetsplatsstrategier för det postpandemiska arbetslivet. Men hur ser framtidens arbetsliv ut och hur går organisationer i framkant tillväga för att bygga framtidssäkra och hållbara organisationer där människor och organisationer kan nå sin fulla potential sida vid sida med Artificiell intelligens?

Under denna föreläsning delar Gustav Molnar med sig av de trender som spås forma framtidens arbetsliv och hur organisationer bäst kan förbereda sig för framtiden.

Exempel på innehåll?
– Vilka trender och krafter formar framtidens arbetsliv?
– Vad behöver organisationer, team och individer göra för att på ett smart och hållbart sätt ta sig in i framtiden?

BOOSTA DITT LEDARSKAP FÖR DET HYBRIDA ARBETSLIVET

Det finns inget som heter ”digitalt ledarskap”. Det finns bara ledarskap i en digital värld. Allt fler organisationer har gått över till en hybrid arbetsplatsstrategi i syfte att attrahera och behålla talanger samt öka organisationens effektivitet. Övergången till den hybrida arbetsmiljön har medfört både möjligheter och utmaningar för chefer och ledare. Denna föreläsning hjälper dig som ledare att navigera genom utmaningarna och anpassa ditt ledarskap för att möjliggöra högpresterande samverkan och aktivt medarbetarskap i den hybrida arbetsmiljön. 

Under denna föreläsning bjuder Gustav Molnar på konkreta och forskningsbaserade tips från organisationer som lyckats bemästra konsten att leda och jobba smartare i den hybrida arbetsmiljön.

Exempel på innehåll:

– Att förstå de unika utmaningarna i en hybrid arbetsmiljö
– Att kommunicera effektivt med distansarbetande teammedlemmar
– Att möjliggöra team-sammanhållning och aktivt medarbetarskap
– Att utveckla en ledarskapsstil som främjar motivation och självledarskap
– Att möjliggöra en kultur som främjar arbetslivsbalans i en hybrida arbetsmiljö.
– Att hantera förändring, konflikter och osäkerhet i en hybrid arbetsmiljö.
– Att bemästra det hybrida mötet

ATT LYCKAS MED AGILA ARBETSSÄTT OCH EFFEKTIV SAMVERKAN 

Är ni nyfikna på att ställa om till mer agila arbetssätt? Då rekommenderas denna interaktiva workshop där ni får en gedigen inblick och förståelse för vad agila arbetssätt är, varför det är viktigt och hur organisationer i framkant går till väga för att lyckas.

Denna workshop passar utmärkt för såväl team och organisationer som vill stärka förmågan att samarbeta och bemästra agila arbetssätt för att öka sin prestation.

Exempel på innehåll:
– Mindset – Varför arbeta agilt?
– För- och nackdelar med agila och mekaniska system
– Agila värderingar och principer
– Högpresterande och självorganiserande team
– Interaktiva övningar (agila arbetssätt)
– Inre motivation som nyckel

SÅ MÖJLIGGÖRA EN VINNANDE MÖTESKULTUR OCH EFFEKTIVA MÖTEN 

Under denna föreläsning delar Gustav med sig av forskningsbaserade tips och inspiration gällande hur du och dina kollegor kan skapa en vinnande möteskultur och bidra till effektivare möten. Trots möjligheter att jobba smart och effektivt, med modern teknik som möjliggörare, är allt för många organisationer fast i förlegade och ineffektiva arbetssätt. Under detta webinar bjuder Gustav på konkreta exempel på hur organisationer och team i framkant går tillväga för att bemästra hybrida möten och jobba smartare tillsammans i det digitala arbetslivet.

Exempel på innehåll:

 • Utmaningar med hybrida möten
 • Så möjliggörs en vinnande möteskultur med hög grad av psykologisk trygghet
 • Vikten av synkron och asynkron kommunikation
 • Exempel på spelregler för digitala/hybrida möten

Urval av kunder som bokat föreläsningar & workshops

“…En fantastisk föreläsning kring det nya komplexa normala. Många nya insikter och tankar, alla uppbackade av forskningsresultat”
/Fredrik Elvén – Regionchef Sweco

“…Vi är verkligen nöjda, du hade balanserat föreläsningen jättebra mot det vi pratade om innan. Vad ska man säga – mitt i prick! Njut av att ha levererat till en mycket nöjd kund”
/Åsa Ekholm-Kjörsträd –  Trafikverket 

Skicka en förfrågan

Välkommen att ta kontakt för bokning av föreläsning, offertförfrågan eller fortsatt diskussion om framtidens arbetsliv, ledarskap och engagemang i det nya arbetslivet!

Min ambition är att återkoppla på alla förfrågningar inom 24 timmar. Om du mot förmodan inte har fått svar/återkoppling via formuläret är du varmt välkommen att kontakta mig direkt via mail eller telefon:

Telefon

+46 (0) 72 253 07 98

sv_SESvenska