Urval av Föreläsningar & Workshops

Nedan följer ett urval av teman. Uppläggen går att anpassa efter önskemål och kontext.

Vanliga föreläsningsteman

  • Framtidens arbetsliv & hållbara arbetssätt
  • Medarbetarskap i det nya arbetslivet
  • Ledarskap i den digitala arbetsmiljön
  • Agila arbetssätt
  • Konsten att jobba smartare
  • Den hybrida arbetsplatsstrategin

AKTIVT MEDARBETARSKAP
I DET NYA ARBETSLIVET

Vad innebär ett aktivt medarbetarskap i det nya arbetslivet? Den frågan tar sig Gustav ann i denna inspirerande och forskningsbaserade föreläsning som bygger på forskning och konkreta exempel.

Exempel på innehåll

– Vad är ett aktivt medarbetarskap?
– Vad utmärker högpresterande team?
– Hur kan du som individ bidra till psykologisk trygghet?

KONSTEN ATT JOBBA SMARTARE I DET NYA ARBETSLIVET

Trots möjligheter att jobba smartare med ny teknik, så är allt för många människor och organisationer fast i traditionella arbetssätt kantade av icke värdeskapande beteenden och ökad stress. Hur gör organisationer i framkant för att möjliggöra samarbete, agila arbetssätt, kultur, tillhörighet och engagemang i en tid då vi arbetar allt mer fysiskt distanserade från varandra?

Under denna föreläsning bjuder Gustav Molnar på konkreta och forskningsbaserade tips på hur du och din organisation kan bemästra utmaningarna som det nya arbetslivet medför och möjliggöra smartare och hållbarare arbetssätt.

Exempel på innehåll:
– Mindset ”det nya arbetslivet” och ”Digital kompetens”
– Framåtlutat medarbetarskap
– Vad utmärker högpresterande team?
– Kultur, feedback och tillhörighet i den digitala/hybrida arbetsmiljön
– Självledarskap – Att gå från att ”veta” till att ”göra”

FRAMTIDENS ARBETSLIV & HÅLLBARA ARBETSSÄTT

Vi lever i en allt mer komplex, digital och föränderlig värld. År 2022 är året då organisationer världen över ser över sina arbetsplatsstrategier för det postpandemiska arbetslivet. Men hur ser framtidens arbetsliv ut och hur går organisationer i framkant tillväga för att bygga framtidssäkra och hållbara organisationer där människor och organisationer kan nå sin fulla potential?

Under denna föreläsning delar Gustav Molnar med sig av de trender som spås forma framtidens arbetsliv och hur organisationer bäst kan förbereda sig för framtiden.

Exempel på innehåll?
– Vilka trender och krafter formar framtidens arbetsliv?
– Vad behöver organisationer, team och individer göra för att på ett smart och hållbart sätt ta sig in i framtiden?

LEDARSKAP I DEN HYBRIDA ARBETSMILJÖN

Det finns inget som heter ”digitalt ledarskap”. Det finns bara ledarskap i en digital värld. Att vara ledare i en allt mer digital värld medför både utmaningar och möjligheter. Som ledare behöver vi lyfta vårt mindset gällande den digitala arbetsmiljön. Vi behöver stärka vår digitala kompetens, vår förmåga att skapa tillit och bidra till arbetsplatser där individer och grupper kan nå sin fulla potential, oavsett tid och rum. Hur gör ledare i framkant för att möjliggöra hållbara arbetsmiljöer där vi kan nå vår fulla potential? Vad är nycklarna för att skapa förutsättningar för högpresterande team och ett utforskande medarbetarskap kantat av ständigt lärande och delaktighet?

Under denna föreläsning bjuder Gustav Molnar på konkreta och forskningsbaserade tips från organisationer som lyckats bemästra konsten att leda och jobba smartare i den hybrida arbetsmiljön.

Exempel på innehåll:
– Mindset ”det nya arbetslivet och ”digital kompetens”
– Färdigheter som ledare bör stärka i det hybrida arbetslivet
– Att leda kollaborativa nätverk
– Kultur, feedback och engagemang i den digitala arbetsmiljön

KONSTEN ATT STÄLLA OM TILL AGILA ARBETSSÄTT

Är ni nyfikna på att ställa om till mer agila arbetssätt? Då rekommenderas denna interaktiva workshop där ni får en gedigen inblick och förståelse för vad agila arbetssätt är, varför det är viktigt och hur organisationer i framkant går till väga för att lyckas.

Denna workshop passar utmärkt för såväl team och organisationer som vill stärka förmågan att samarbeta och bemästra agila arbetssätt för att öka sin prestation.

Exempel på innehåll:
– Mindset – Varför arbeta agilt?
– För- och nackdelar med agila och mekaniska system
– Agila värderingar och principer
– Högpresterande och självorganiserande team
– Interaktiva övningar (agila arbetssätt)
– Inre motivation som nyckel

Nominerad till ”Årets föresläsare” 2022 av MySpeaker

Föreläsaren som inspirerar människor till att bli högpresterande och hållbara i det nya arbetslivet.

Med inspiration, energi och en dos av underhållning delar Gustav Molnar med sig av forskningsbaserade tips och konkreta exempel från organisationer som bemästrat konsten att jobba smartare tillsammans i ett allt med föränderligt, komplext och digitalt arbetsliv.

Urval av kunder som bokat föreläsningar & workshops

”…En fantastisk föreläsning kring det nya komplexa normala. Många nya insikter och tankar, alla uppbackade av forskningsresultat”

Bokning och kontakt

Skicka en förfrågan

Välkommen att ta kontakt för bokning av föreläsning, offertförfrågan eller fortsatt diskussion om ledarskap och engagemang i det nya arbetslivet!

Min ambition är att återkoppla på alla förfrågningar inom 24 timmar. Om du mot förmodan inte har fått svar/återkoppling via formuläret är du varmt välkommen att kontakta mig direkt via mail eller telefon:

Telefon

+46 (0) 72 253 07 98

sv_SESvenska