3 goda skäl till att sluta multitaska

av | jan 10, 2022 | 0 Kommentarer

Skriven av Gustav Molnar

Modern Worklife Evangelist - On a mission to inspire people to a smart, meaningful and sustainable worklife

“Multitasking sänker ditt IQ och gör dig uppemot 40 procent mindre produktiv”

Upplever du att du är effektiv när du gör flera saker samtidigt? Då är det dags att tänka om. Multitasking är ett av de största hindren för att möjliggöra välmående och produktivitet i arbetslivet. Flera oberoende studier visar att multitasking ökar din stress, sänker ditt IQ och gör dig uppemot 40 procent mindre produktiv. Om du tänker att det inte gäller dig så kanske du tillhör de 2.5 procent av människor som forskningen refererar till som så kallade ”super multitaskers”. Dessa människor har enligt studier en bättre förmåga att kunna hantera flera uppgifter samtidigt, men forskning visar dock att super multitaskers har sämre kvalitet på sina levererade arbetsuppgifter än människor som fokuserar på en uppgift åt gången. Så även om du är en ”super multitasker” så gäller detta dig.

Vad är Multitasking?

Multitasking kan sammanfattningsvis beskrivas som…

  • Att utföra två eller flera uppgifter samtidigt
  • Att växla fram och tillbaka från en sak till en annan
  • Att utföra ett antal uppgifter i snabb följd

3 GODA SKÄL ATT UNDVIKA MULTITASKING

1. Multitasking gör dig mindre produktiv

När du har mycket att göra är det lätt att trillar in i multitaskingfällan. När du växlar fram och tillbaka mellan olika uppgifter istället för att fokusera på en uppgift i taget så gör du din hjärna mindre tillgänglig för varje enskild uppgift. En amerikansk studie som presenterades i Journal of Expermiental Psychology  påvisade att multitasking gör människor uppemot 40 procent mindre produktiva.

2. Multitasking sänker ditt IQ

Forskning visar att multitasking, förutom att det påverkar ditt arbetstempo negativt, även sänker ditt IQ. En studie vid University of London fann att deltagare som tillämpande multitasking under kognitiva uppgifter fick lägre poäng i IQ-test. Resultaten liknade vad de förväntade sig om de hade rökt marijuana eller stannat uppe hela natten. Människor som multitaskar får ett IQ-fall på i snitt 15 poäng, vilket är det genomsnittliga intervallet för ett 8-årigt barn. Så nästa gång du skriver ett e-postmeddelande samtidigt som du sitter i ett möte, kom ihåg att din kognitiva kapacitet minskar. Du skulle lika gärna kunna låta en åttaåring skriva e-postmeddelandet åt dig.

3. Multitasking sänker din känslomässiga intelligens

Våra hjärnor är inte skapta för att hantera flera komplexa uppgifter samtidigt. I samband med den mobila- och sociala revolutionen med smarta telefoner och sociala kommunikationsplattformar så har multitasking ökat dramatiskt. Enligt en studie från Bryan College skiftar millennials mellan olika plattformar hela 27 gånger i timmen (med millennials avses i regel människor föda från tidigt 80-tal till tidigt 2000-tal). Den allmänna uppfattningen var länge att kognitiv försämring från multitasking var tillfällig, men ny forskning tyder på motsatsen. Forskare vid University of Sussex i Storbritannien jämförde mängden tid människor spenderar på flera enheter (som att skicka e-post samtidigt som de ser på TV) med MR-skanningar av hjärnan. Resultatet visade att människor som multitaskar frekvent hade mindre hjärntäthet i den främre singulära cortexen, en region som är ansvarig för empati såväl som kognitiv och emotionell kontroll. Med andra ord leder frekvent multitasking till en bestående påverkan på hjärnan.

VAD KAN DU GÖRA FÖR ATT UNDVIKA MULTITASKING?

Behöver du hjälp för att råda bot på din multitasking? Det första steget är att bli medveten om dess negativa följder och göra dig själv uppmärksam på situationer då du faller in i arbetsmönster där du gör flera saker samtidigt. Här kommer en samling av tips som kan vara behjälpliga för att undvika multitasking.

Planera in fokustid och pauser i kalendern

Ett vanligt misstag är att vi inte tar vår fokustid på allvar. Istället tenderar våra kalendrar att fyllas av arbets- och informationsmöten. Genom att veckoplanera och säkerställa att du har egen tid för fokus i din kalender ger du dig själv en ökad möjlighet att undvika multitasking. Det är även högt rekommenderar att du planerar in kontinuerliga pauser för återhämtning i din kalender.

Använd en ”att-göra-lista”. Se till att tydligt definiera dina arbetsuppgifter

Genom att tydligt definiera dina arbetsuppgifter och aktiviteter i en att-göra-lista får du en ökad kontroll och förståelse för din arbetsbörda. Med andra ord: om du skriver vad du ska göra så minskar du risken för stress.

Fokusera med pomodoro-metoden

Pomodoro-metoden är en välbeprövad metod med låg inlärningströskel som hjälper dig att undvika multitasking och förstärka din förmåga att fokusera. Ordet ”pomodoro” kommer från det italienska ordet för ”tomat” och syftar till en kökstimer som ser ut som en tomat. Metoden går ut på att du ställer en timer, eller en äggklocka på 25 minuter och ägnar den tiden till att helt och hållet fokusera på en prioriterad uppgift. Ta bort alla störningsmoment såsom mobiltelefon, e-postsignaler, notiser etc. När 25 minuter har passerat ringer timern till och det är dags att ta en paus på 5 minuter. Under dessa 5 minuter är du fri att göra vad du vill. Ställ dig upp, andas, kolla din e-post om du önskar. Ett vanligt misstag är att fortsätta med uppgiften efter att timern har ringt. Pausen på 5 minuter är en viktig poäng med metoden. Efter din paus är det dags för nästa 25-minuterspass. Efter totalt fyra pass kommer belöningen i form av en välförtjänt rast på 20-30 minuter.

  1. Bestäm vilken uppgift du behöver genomföra
  2. Ställ in timern på 25 min och arbeta med uppgiften tills timern ringer
  3. Ta en kort paus i 5 minuter
  4. När du har gjort 4 pass tar du en paus på 20-30 min

Öka din förmåga att fokusera med meditation eller yoga

Multitasking är ofta ett resultat av yttre distraktioner och stressfaktorer. Genom att meditera eller utföra yoga kan du förbättra din sinnesnärvaro och förmåga att tänka meningsfullt, vilket kan hjälpa dig med utmaningen att vara i nuet och fokusera.

Lycka till med att undvika multitasking!

0 kommentarer

Kommentera

sv_SESvenska
%d bloggare gillar detta: