Hur många personer bör vara i ett högpresterande team?

by | Oct 24, 2023 | 0 comments

Skriven av Gustav Molnar

Modern Worklife Evangelist - On a mission to inspire people to a smart, meaningful and sustainable worklife

Titt som tätt får jag frågan gällande hur många personer som bör ingå i ett team för att det ska vara så pass högpresterande som möjligt. Det finns inget enkelt svar på den frågan och sanningen är att det beror på vad teamet förväntas åstadkomma tillsammans och var de befinner sig nuläget.

Vad vi kan säga är att framgångsrikt samarbete bygger på relationer mellan människor med en hög grad av tillit och psykologisk trygghet. Med andra ord: vi ska känna oss fria att uttrycka våra åsikter, dela feedback, ta konflikter och utmana status quo utan att känna rädsla för att bli exkluderande från gruppen. Ju fler personer i en grupp, desto mer ökar komplexiteten för att lyckas med detta.

Desto fler personer vi lägger till i en grupp desta vackrare mönster uppstår. Det är dock bara på bild. Jobba smartare gör vi visserligen tillsammans, men för varje person som tillkommer i ett team ökar komplexiteten. Därför kan det finna goda skäl för att reflektera att dela upp växande team i fler team. Studier visar att om en grupp består av 7 personer så försämras beslutseffektiviteten med 10 procent för varje ytterligare medlem som tillkommer i teamet. Grupper som består av över 17 medlemmmar fattar därför sällan beslut över huvudtaget.

🤝 En team bestående av 5 personer = 10 relationer
🤝 Om teamet växer till 7 personer ökar relationerna till 21
⚽ Ett fotbollslag bestående av 11 personer = 55 relationer (OBS! detta är endast på plan, ett fotbollslag är ofta över 20 personer)

Hur många personer bör vara med i en ledningsgrupp då? Svar: Det beror på

Mål, riktning, autonomi, inkludering och tydlighet må alltid vara viktigt. En erfarenhet jag vill dela här är att ju fler personer vi har i ett team desto viktigare är det att vara tydlig och inkluderande… Så att alla får förutsättningar att bidra med sitt allra bästa. 🚀 Bara för att ett team växer så minskar inte varje individs personliga behov.

0 Comments

Leave a Reply

en_GBEnglish (UK)
%d bloggers like this: