BOKA FÖRELÄSNING

 

- Sustainable efficiency in the digital era

Thought-provoking and inspiring lectures that are based on research and concrete examples for working smart and sustainable in the modern worklife 

Collaboration as a super power - High performing teams

Samarbete som superkraft - högpresterande team

Förmågan att samarbeta har blivit en nödvändig superkraft för att nå framgång i dagens komplexa och föränderliga arbetsmiljö. Men hur möjliggörs modern samverkan och vilka är nycklarna för att bidra till högpresterande team? Under denna föreläsning delar Gustav med sig av forskningsbaserade tips och exempel som fungerar som bränsle för framgångsrik samverkan.

Exempel på innehåll:

 • Vad säger forskningen om högpresterande team?
 • Att skapa en miljö av psykologisk trygghet
 • Kommunikation och samverkan i den hybrida arbetsmiljön
 • Boosta feedbackkulturen
 • Effektiv möteskultur
 • Digital kompetens

 

The art of working smarter in the modern worklife

Konsten att jobba smartare i det nya arbetslivet

I en värld där arbetslivet snabbt förändras och kraven ständigt ökar, hur kan vi garantera både välmående för medarbetarna och hög produktivitet för organisationen? Denna inspirationsföreläsning bygger på konkreta och forskningsbaserade tips och exempel som hjälper dig och din organisation att jobba smartare tillsammans det nya arbetslivet.

Exempel på innehåll:

 • Mindset ”det nya arbetslivet” och ”Digital kompetens”
 • Beprövad metodik för att jobba smartare (effektivt och hållbart)
 • Framåtlutat medarbetarskap
 • Vad utmärker högpresterande team?
 • Kultur, feedback och tillhörighet i den hybrida arbetsmiljön
 • Självledarskap – Att gå från att ”veta” till att ”göra”

Den digitala arbetsplatsen & AI- Från kaos till kontroll

Digital arbetsplats - Från kaos till kontroll

Trots möjligheter att jobba smart och effektivt med modern teknik som möjliggörare är allt för många organisationer fast i förlegade och ineffektiva arbetssätt. Denna insiktsfulla föreläsning bygger på Gustavs omfattande erfarenhet som expert inom den digitala arbetsmiljön och innehåller en mängd konkreta exempel och tips som hjälper organisationer att bemästra AI och den digitala arbetsplatsen. Boosta samarbete, kommunikation och effektivitet. 

Exempel på innehåll:

 • Definition av den digitala arbetsplatsen
 • AI som kollega och möjliggörare
 • En möjliggörande strategi för den digitala arbetsplatsen
 • Digitala spelregler och gemensamma ramar för beteenden
 • Digital kompetens som kritisk framgångsfaktor
 • Tips och tricks för effektiv kommunikation och samverkan

Effective and meaningful meetings

Vinnande möteskultur och effektiva möten

Under denna föreläsning delar Gustav med sig av forskningsbaserade tips och inspiration gällande hur du och dina kollegor kan skapa en vinnande möteskultur och bidra till effektivare möten. Trots möjligheter att jobba smart och effektivt, med modern teknik som möjliggörare, är allt för många organisationer fast i förlegade och ineffektiva arbetssätt. Under detta webinar bjuder Gustav på konkreta exempel på hur organisationer och team i framkant går tillväga för att bemästra hybrida möten och jobba smartare tillsammans i det digitala arbetslivet.

Exempel på innehåll:

 • Utmaningar med hybrida möten
 • Så möjliggörs en vinnande möteskultur med hög grad av psykologisk trygghet
 • Vikten av synkron och asynkron kommunikation
 • Exempel på spelregler för digitala/hybrida möten

Självledarskap i det föränderliga arbetslivet

Självledarskap i det föränderliga arbetslivet

Vad betyder det att vara en ledare för sig själv i en tid präglad av osäkerhet, teknikutveckling och snabba förändringar? I den här föreläsningen dyker vi djupt ner i konceptet av självledarskap och dess avgörande roll i det moderna, föränderliga arbetslandskapet.

Så var handlar självledarskap egentligen om? Att vara chef är ett mandat, men att vara ledare är att vara en person som man vill följa. Självledarskap handlar om att vilja följa dig själv och agera medvetet för att bemästra konsten att leda dig själv dit du vill.

 Exempel på innehåll:

 • Självledarskap – att leda dig själv dit du vill
 • Engagerande mål och självinsikt
 • Att ta aktivt ansvar för dina beteenden och handlingar
 • Att förstå dina personliga drivkrafter
 • Reflektion och feedback som superkraft

Boost your leadership for the hybrid worklife

Boosta ditt ledarskap i det hybrida arbetslivet

Det ökade behovet av distansarbete, tillsammans med en oavbruten teknologisk utveckling, öppnar dörrarna till otaliga möjligheter men presenterar också nya komplexa utmaningar för chefer och ledare. Frågorna många ställer sig är: Hur bevarar vi motivation, samhörighet och upprätthåller en stark företagskultur när medarbetarna är fysiskt distanserade från varandra? Vad innebär framgångsrikt ledarskap i det hybrida arbetslivet, och vilka färdigheter behöver vi förstärka?

Under denna föreläsning kommer Gustav Molnar att dela med sig av forskningsbaserade metoder och konkreta exempel för att ge dig nycklarna till att möjliggöra högpresterande team och effektiv samverkan i det hybrida arbetslivet.

Exempel på innehåll:

 • Förstå de unika utmaningarna i en hybrid arbetsmiljö
 • Främja effektiv kommunikation och digital kompetens
 • Team-sammanhållning och effektiva möten
 • Främja inre motivation och självledarskap
 • Möjliggöra kultur och tvärfunktionell samverkan

Selection of customers

”… En fantastisk föreläsning kring det nya komplexa normala. Många nya insikter och tankar, alla uppbackade av forskning” Rekommenderas starkt!

/Fredrik Elvén – Regional Manager Sweco

”…Vi är verkligen nöjda! Gustav balanserade föreläsningen jättebra mot våra önskemål. Vad kan man säga – mitt i prick!”

/Åsa Ekholm-Kjörsträd – Trafikverket

Welcome to book a lecture that makes a difference.

"Gustav is a highly appreciated speaker who is passionate about inspiring people towards a meaningful and sustainable work life. He has been a professional speaker for over ten years and possesses a unique ability to make his audience reflect, gain self-insight, and take action.

Below is a selection of example lectures. Each lecture can be customized according to preferences and context. 

Resarch-based and conrete examples

Mer info

Innehållet i föreläsningarna bygger på forskningsbaserade och konkreta exempel i kombination med Gustavs erfarenheter som entreprenör och konsult.

Behind every assignment lies hours of research

Mer info

Gustav är mån om att varje uppdrag bli värdeskapande och gör skillnad. Därför erbjuds alltid ett förmöte för att närmare förstå behov, förväntningar och ambitioner. Innehållet anpassas därefter för att bli så bra som möjligt. 

With a burning passion that is contagious

Mer info

Gustav har ett brinnande intresse för sitt ämne och ett engagemang som smittar av sig till publiken. Föreläsningarna är dessutom interaktiva för att möjliggöra ökat engagemang från deltagarna. 

Make a request

Welcome to get in touch to book a lecture, request a quote or continue the discussion about future working life, leadership and engagement in the new working life!

My ambition is to respond to all inquiries within 24 hours. If you have not received a response/feedback via the form, you are most welcome to contact me directly via email or phone:

Telephone

+46 (0) 72 253 07 98

en_GBEnglish (UK)