Nominated to "Speaker of the Year 2022" by MySpeaker

The speaker who inspires people to become high performers and sustainable in the new normal working life.

Gustav är en entreprenör, författare och senior konsult/coach med omfattande erfarenhet av ledarskap, organisationsutveckling och digital transformation. Gustav har stöttat en mängd organisationer att öka sin effektivitet och lönsamhet genom insatser för att jobba smart och hållbart med modern teknik som möjliggörare. Gustavs breda tekniska kompetens i kombination med hans passion för ledarskap och medarbetarskap gör honom till en unik inspiratör.

Gustav har verkat som proffesionell föreläsare i över tio år och besitter en unik förmåga att få sin publik att reflektera, skaffa självinsikt och agera. Med glädje, energi och en dos av underhållning delar Gustav Molnar med sig av forskningsbaserade tips och konkreta exempel från organisationer som bemästrat konsten att jobba smartare tillsammans i ett allt med föränderligt, komplext och digitalt arbetsliv.

Gustavs föreläsningar fungerar utmärkt för att väcka engagemang i frågor såsom hållbar effektivitet, medarbetarskap, självledarskap, högpresterande team, den digitala arbetsmiljön och vikten av att varje medarbetare tar ansvar för att kontinuerligt odla sin digitala kompetens.

Gustav skräddarsyr gärna sina föreläsningar efter varje organisations behov, förutsättningar och önskemål.

”Insikten om att arbetslivet mångt och mycket inte är hållbart har väckt någonting djupt inom mig. Det har väckt en längtan efter att hjälpa människor att jobba smartare och må bättre. Det har väckt ett kall efter att få vara med och skapa förutsättningar för att lämna över ett hållbarare och bättre arbetsliv för nästkommande generationer.

 

 

/Gustav Molnar

en_GBEnglish (UK)