Speaker - Coach - Consultant

Looking for inspiration of how individuals, teams, and organizations can work smart and sustainable in the modern worklife?

Welcome to book a lecture that makes a difference.

Gustav är en högt uppskattat föreläsare och coach som brinner för att inspirera människor till ett meningsfullt och hållbart arbetsliv. Han har verkat som professionell föreläsare i över tio år och besitter en unik förmåga att få sin publik att reflektera, skaffa självinsikt och agera. Gustav gar en bakgrund som entreprenör, företagsledare och konsult/coach, och har hjälpt en mängd ledare och organisationer att öka sin effektivitet och lönsamhet genom strategiska insatser för att jobba smart och hållbart med modern teknik som möjliggörare.

Below is a selection of example lectures. Each lecture can be customized according to preferences and context. 

Resarch-based and conrete examples

Mer info

Innehållet i föreläsningarna bygger på forskningsbaserade och konkreta exempel i kombination med Gustavs erfarenheter som entreprenör och konsult.

Behind every assignment lies hours of research

Mer info

Gustav är mån om att varje uppdrag bli värdeskapande och gör skillnad. Därför erbjuds alltid ett förmöte för att närmare förstå behov, förväntningar och ambitioner. Innehållet anpassas därefter för att bli så bra som möjligt. 

With a burning passion that is contagious

Mer info

Gustav har ett brinnande intresse för sitt ämne och ett engagemang som smittar av sig till publiken. Föreläsningarna är dessutom interaktiva för att möjliggöra ökat engagemang från deltagarna. 

Collaboration as a super power - High performing teams

Samarbete som superkraft - högpresterande team

Förmågan att samarbeta har blivit en nödvändig superkraft för att nå framgång i dagens komplexa och föränderliga arbetsmiljö. Men hur möjliggörs modern samverkan och vilka är nycklarna för att bidra till högpresterande team? Under denna föreläsning delar Gustav med sig av forskningsbaserade tips och exempel som fungerar som bränsle för framgångsrik samverkan.

Exempel på innehåll:

 • Vad säger forskningen om högpresterande team?
 • Att skapa en miljö av psykologisk trygghet
 • Kommunikation och samverkan i den hybrida arbetsmiljön
 • Boosta feedbackkulturen
 • Effektiv möteskultur
 • Digital kompetens

 

The art of working smarter in the modern worklife

Konsten att jobba smartare i det nya arbetslivet

I en värld där arbetslivet snabbt förändras och kraven ständigt ökar, hur kan vi garantera både välmående för medarbetarna och hög produktivitet för organisationen? Denna inspirationsföreläsning bygger på konkreta och forskningsbaserade tips och exempel som hjälper dig och din organisation att jobba smartare tillsammans det nya arbetslivet.

Exempel på innehåll:

 • Mindset ”det nya arbetslivet” och ”Digital kompetens”
 • Beprövad metodik för att jobba smartare (effektivt och hållbart)
 • Framåtlutat medarbetarskap
 • Vad utmärker högpresterande team?
 • Kultur, feedback och tillhörighet i den hybrida arbetsmiljön
 • Självledarskap – Att gå från att ”veta” till att ”göra”

Den digitala arbetsplatsen & AI- Från kaos till kontroll

Digital arbetsplats - Från kaos till kontroll

Trots möjligheter att jobba smart och effektivt med modern teknik som möjliggörare är allt för många organisationer fast i förlegade och ineffektiva arbetssätt. Denna insiktsfulla föreläsning bygger på Gustavs omfattande erfarenhet som expert inom den digitala arbetsmiljön och innehåller en mängd konkreta exempel och tips som hjälper organisationer att bemästra AI och den digitala arbetsplatsen. Boosta samarbete, kommunikation och effektivitet. 

Exempel på innehåll:

 • Definition av den digitala arbetsplatsen
 • AI som kollega och möjliggörare
 • En möjliggörande strategi för den digitala arbetsplatsen
 • Digitala spelregler och gemensamma ramar för beteenden
 • Digital kompetens som kritisk framgångsfaktor
 • Tips och tricks för effektiv kommunikation och samverkan

Effective and meaningful meetings

Vinnande möteskultur och effektiva möten

Under denna föreläsning delar Gustav med sig av forskningsbaserade tips och inspiration gällande hur du och dina kollegor kan skapa en vinnande möteskultur och bidra till effektivare möten. Trots möjligheter att jobba smart och effektivt, med modern teknik som möjliggörare, är allt för många organisationer fast i förlegade och ineffektiva arbetssätt. Under detta webinar bjuder Gustav på konkreta exempel på hur organisationer och team i framkant går tillväga för att bemästra hybrida möten och jobba smartare tillsammans i det digitala arbetslivet.

Exempel på innehåll:

 • Utmaningar med hybrida möten
 • Så möjliggörs en vinnande möteskultur med hög grad av psykologisk trygghet
 • Vikten av synkron och asynkron kommunikation
 • Exempel på spelregler för digitala/hybrida möten

Självledarskap i det föränderliga arbetslivet

Självledarskap i det föränderliga arbetslivet

Vad betyder det att vara en ledare för sig själv i en tid präglad av osäkerhet, teknikutveckling och snabba förändringar? I den här föreläsningen dyker vi djupt ner i konceptet av självledarskap och dess avgörande roll i det moderna, föränderliga arbetslandskapet.

Så var handlar självledarskap egentligen om? Att vara chef är ett mandat, men att vara ledare är att vara en person som man vill följa. Självledarskap handlar om att vilja följa dig själv och agera medvetet för att bemästra konsten att leda dig själv dit du vill.

 Exempel på innehåll:

 • Självledarskap – att leda dig själv dit du vill
 • Engagerande mål och självinsikt
 • Att ta aktivt ansvar för dina beteenden och handlingar
 • Att förstå dina personliga drivkrafter
 • Reflektion och feedback som superkraft

Boost your leadership for the hybrid worklife

Boosta ditt ledarskap i det hybrida arbetslivet

Det ökade behovet av distansarbete, tillsammans med en oavbruten teknologisk utveckling, öppnar dörrarna till otaliga möjligheter men presenterar också nya komplexa utmaningar för chefer och ledare. Frågorna många ställer sig är: Hur bevarar vi motivation, samhörighet och upprätthåller en stark företagskultur när medarbetarna är fysiskt distanserade från varandra? Vad innebär framgångsrikt ledarskap i det hybrida arbetslivet, och vilka färdigheter behöver vi förstärka?

Under denna föreläsning kommer Gustav Molnar att dela med sig av forskningsbaserade metoder och konkreta exempel för att ge dig nycklarna till att möjliggöra högpresterande team och effektiv samverkan i det hybrida arbetslivet.

Exempel på innehåll:

 • Förstå de unika utmaningarna i en hybrid arbetsmiljö
 • Främja effektiv kommunikation och digital kompetens
 • Team-sammanhållning och effektiva möten
 • Främja inre motivation och självledarskap
 • Möjliggöra kultur och tvärfunktionell samverkan

Selection of satisfied clients

”… En fantastisk föreläsning kring det nya komplexa normala. Många nya insikter och tankar, alla uppbackade av forskning” Rekommenderas starkt!

/Fredrik Elvén – Regional Manager Sweco

”…Vi är verkligen nöjda! Gustav balanserade föreläsningen jättebra mot våra önskemål. Vad kan man säga – mitt i prick!”

/Åsa Ekholm-Kjörsträd – Trafikverket

WORK SMARTER

- Sustainable efficiency in the digital era

Thought-provoking and inspiring lectures that are based on research and concrete examples for working smart and sustainable in the modern worklife 

LAVA BOOK PUBLISHER

WORK SMARTER

– 50 tankar om att jobba smart och hållbart i det nya arbetslivet

In the year 2023, Gustav Molnar debuts as an author with a book that contains a collection of 50 thoughts and research-based tips that help people, teams and organizations work smart and sustainable in an increasingly digital and complex world. Register your interest below if you want to receive information about the book release and an invitation to the release party.

Boklansering – November 2023

Blog

The blog about working smarter

Nominated to "Speaker of the Year 2022" by MySpeaker

Föreläsare och coach som hjälper människor att bli högpresterande och hållbara i det nya arbetslivet.

Gustav är en entreprenör, författare och senior konsult/coach med omfattande erfarenhet av ledarskap, organisationsutveckling och digital transformation. Gustav har stöttat en mängd organisationer att öka sin effektivitet och lönsamhet genom insatser för att jobba smart och hållbart med modern teknik som möjliggörare. Gustavs breda tekniska kompetens i kombination med hans passion för ledarskap och medarbetarskap gör honom till en unik inspiratör.

Gustav har verkat som proffesionell föreläsare i över tio år och besitter en unik förmåga att få sin publik att reflektera, skaffa självinsikt och agera. Med glädje, energi och en dos av underhållning delar Gustav Molnar med sig av forskningsbaserade tips och konkreta exempel från organisationer som bemästrat konsten att jobba smartare tillsammans i ett allt med föränderligt, komplext och digitalt arbetsliv.

Gustavs föreläsningar fungerar utmärkt för att väcka engagemang i frågor såsom hållbar effektivitet, medarbetarskap, självledarskap, högpresterande team, den digitala arbetsmiljön och vikten av att varje medarbetare tar ansvar för att kontinuerligt odla sin digitala kompetens.

Gustav skräddarsyr gärna sina föreläsningar efter varje organisations behov, förutsättningar och önskemål.

Make a request

Welcome to get in touch to book a lecture, request a quote or continue the discussion about future working life, leadership and engagement in the new working life!

My ambition is to respond to all inquiries within 24 hours. If you have not received a response/feedback via the form, you are most welcome to contact me directly via email or phone:

Telephone

+46 (0) 72 253 07 98

Awards & Nominations

Organisation: MySpeaker Sweden AB

Speaker of the year 2022

In 2022, Gustav Molnar was nominated for "Speaker of the Year" in the category "The digital working life" by the speaker agency MySpeaker.

Organisation: Remotework.se

Remote Worker of the Year 2021

Gustav Molnar received the honorable award "remote worker of the year" from Remotework.se as a result of his efforts during the pandemic to support people in the remote working life.

en_GBEnglish (UK)