Var är du just nu? Har du ett låst eller växande mindset?

av | nov 24, 2021 | 0 Kommentarer

Skriven av Gustav Molnar

Modern Worklife Evangelist - On a mission to inspire people to a smart, meaningful and sustainable worklife

”Det behövs inte mycket för att bli lycklig – allt finns inom dig, i ditt sätt att tänka”

/Markus Aurelius

Var är du just nu? Hur ofta stannar du upp och reflekterar över den frågan? Då menar jag inte rent fysiskt var du befinner dig. Nej, jag menar var du befinner dig rent mentalt. Det här kan låta fluffigt vid en första anblick men jag lovar dig att om du är modig nog att ställa dig själv den frågan med ärlighet gentemot dig själv, så kommer det att innebära storverk för din förmåga att samarbeta, vara kreativ och jobba smartare. Det kan dessutom att öka ditt välbefinnande och göra dig mer närvarande i nuet.

” Du tänker mellan 65 000 till 90 000 tankar varje dag”

Du lever i en föränderlig och komplex tid. Din vardag består sannolikt av en mängd möten och beslut. Om du ibland överväldigas av en upplevelse av att det är för mycket att göra, då är det viktigt att du stannar upp och reflekterar. Inte bara för din egen skull, utan även för din omgivning, dina kollegor och dina nära och kära. Det pågår väldigt mycket i ditt huvud. För att ge dig en mer konkret siffra så säger forskningen att vi människor tänker mellan 65 000 till 90 000 tankar per dygn. 90 procent av tankarna du tänkt idag, dom tänkte du även på igår. Du går mångt och mycket på en autopilot. Av alla tankarna som du tänker så säger forskningen att cirka 70 procent är stressrelaterade. Detta är dock inte enbart negativ stress. Jag vill här och nu påminna dig om någonting viktigt: Du äger dina tankar. Du bör inte tro på allt du tänker, men du har makten påverka dina tankar och hur du väljer att agera. Du har ständigt en möjlighet att zooma ut från dina invanda tankemönster för att påverka och styra dina tankar och ditt agerande, så att de bättre möter dina bakomliggande behov. I en tid när vi människor sitter allt mer hukade över våra datorer med blicken fäst i digitala skärmar blir det allt viktigare att vi stannar upp, är närvarande och tar vara på nuet. Dina bakomliggande behov och drömmar är det som i grunden styr dina känslomässiga reaktioner, tankar och ageranden.

BEFINNER DU DIG OVANFÖR ELLER UNDER LINJEN?

Jag vill introducera dig för ett enkelt verktyg. En fråga som medvetna människor ställer sig kontinuerligt är; Var är jag just nu? För att hjälpa dig att lokalisera dig själv för att hitta ett svar på den frågan ska du föreställa dig ett horisontalt svart streck. I varje given stund är du antingen ovanför eller under linjen.

När du befinner dig under linjen har du ett låst mindset. Här är du sluten, defensiv och kämpar för att ha rätt. Under linjen gör du motstånd med garden uppe. När du eller människor i din omgivning befinner sig under linjen är de av uppfattningen att världen inte räcker till. Det finns inte tillräckligt med tid, energi, pengar eller kärlek. Människor som befinner sig under linjen har en övertygelse till att deras syn på saker och ting är den rätta, och att någon eller något hotar deras begär, kontroll eller säkerhet. När du befinner dig under linjen betraktar du situationer med stort allvar och seriositet. Det finns inget utrymme för lekfullhet. Ju längre under linjen du är desto allvarligare och seriösare ser du på situationer. Du söker efter syndabockar att lägga skuld på. Du drar dig inte för att skvallra och prata illa om andra. Du rationaliserar och berättigar dina åsikter och beteenden. Du undviker eller söker konflikter av ett endaste syfte… att vinna. När du befinner dig under linjen har du tunnelseende. När du befinner dig under linjen är det i stort sätt omöjligt att tänka kreativt och samarbeta med andra människor.

När du befinner dig ovanför linjen har du istället ett växande mindset. Här är du öppen, nyfiken, lekfull och villig att lära. Du har förmågan att lyssna aktivt och föra konversationer utan att argumentera, eftersom du är beredd att ifrågasätta dig själv. Du tycker att det är viktigare att lära och utvecklas än vad det är att ha rätt eller vinna en debatt. Ovanför linjen upplever du situationer med lekfullhet och hittar glädjeämnen i nästan allt. Du ser omständigheter och människor som allierade. Dom finns där för din tillväxt.

VÅRA HJÄRNOR ÄR PROGRAMMERADE TILL ATT DRA OSS UNDER LINJEN IN I ETT LÅST MINDSET

Alla människor pendlar mellan att befinna sig ovan och under linjen. Ingen befinner sig ovanför linjen jämt och ständigt. Genom att vara medveten om detta kan du aktivt ta ansvar för att ha ett öppnare mindset. Genom att vara medveten om detta kan du hjälpa dina medmänniskor att ta sig ovanför linjen. Det är dock inte ditt ansvar. Det är deras.

Anledningen till att vi titt som tätt hamnar i ett låst tankemönster under linjen är för att våra hjärnor är programmerade för att uppmärksamma hot. När hjärnan registrerar ett hot skapas en kemisk cocktail som tar sig ut i våra artärer och vi dyker ner under linjen. Den här reaktionen har programmerats i vår hjärna i syfte för att vi ska överleva mot ett fysiskt hot. En utmaning i dagens arbetsliv är att våra hjärnor reagerar på samma sätt på ett hot mot vårt ego eller identitet, som den gör på ett fysiskt hot om överlevnad. Vi reagerar och blir defensiva. På sätt och vis är det därmed naturligt och normalt att hamna under linjen. Problemen blir dock att när vi befinner oss under linjen så påverkas och hämmas vår förmåga att tänka kreativt, samarbeta, bidra till innovation och vårda relationer. Energin går istället till överlevnad. Så var befinner du dig just nu? Är du ovanför eller under den svarta linjen?

VAD KAN DU GÖRA FÖR ATT HAMNA OVANFÖR LINJEN OCH ANAMMA ETT VÄXANDE MINDSET?

  • Varje gång du kommer hem till dina nära och kära. Ta 10-20 sekunder innan du öppnar upp dörren och känn efter var du befinner dig någonstans mentalt. Fundera på vilken energi du vill förmedla när du kliver innanför dörren. Justera din attityd och var den bästa versionen av dig själv. Ta ett medvetet val. Din attityd är smittsam.
  • Varje gång du kliver in i en byggnad för att träffa kollegor, kunder eller andra externa parter. Ta 10-20 sekunder och gör din mentala incheckning. Detta kommer leda till att du skapar och förvaltar mer möjligheter tack vare att du möjliggör för dig själv att vara kreativ, nyfiken och öppen.
  • Innan du kliver in i ett möte, oavsett om du är med på plats eller om du är med på distans, ta 10-20 sekunder och fundera på vilken energi du vill bidra med i mötet. Säkerställ att du går in med ett öppet sinne. Att du aktivt lyssnar och bidrar med energi och värdeskapande. Kom ihåg; Det finns bara två energilägen. Antingen ger du energi, eller så tar du energi.
  • Påminn dig själv om att le när du vaknar på morgonen. Den lilla muskelansträngningen att framkalla ett leende kan vara skillnaden mellan en lyckad och en misslyckad dag.

0 kommentarer

Kommentera

sv_SESvenska
%d bloggare gillar detta: