Hantera konflikter med NVC – “Non violent communication”

av | mar 30, 2022 | 0 Kommentarer

Skriven av Gustav Molnar

Modern Worklife Evangelist - On a mission to inspire people to a smart, meaningful and sustainable worklife

”The biggest communication problem is we do not listen to understand. We listen to reply”.

/Stephen. R Covey

Vi människor är sammankopplade med varandra genom en mängd relationer där kommunikation pågår kontinuerligt. Kommunikation är både verbal och icke-verbal och möts av reaktioner, antaganden, kritik och konflikter. Vem har rätt? Vem har fel? Kommunikationsproblem och känslan av att vi inte förstår varandra är något som är en vardag i såväl familjerelationer som arbetsrelationer. Om du vill bemästra konsten att hantera social förändring och konflikthantering så rekommenderar jag dig varmt att fördjupa dig inom NVC – Nonviolent Communication. Att ta dig ann NVC kan liknas vid att lära dig ett helt nytt språk. Ett språk med fokus på behov, ärlighet och medkänsla som innebär en radikal förändring i hur du förhåller dig till livet. NVC bygger på ett grundläggande antagande:

Drivkraften bakom alla människors handlingar är försök att tillgodose behov och när dessa behov är hörda och bekräftade möjliggörs en gemensam grund för kontakt och samarbete.

Språket “NVC” är framtaget av Dr. Marshall B. Rosenberg och används idag som ett vedertaget språk i relationshantering och konflikthantering. NVC tillämpas även för medling mellan krigande grupper.

ATT SKAPA FÖRSTÅELSE PÅ BEHOVSNIVÅ SKAPAR MEDKÄNSLA

När människor riktar sig uppmärksamhet till behov, utan att uttrycka kritik, skuld eller krav, frigörs vår kreativitet och en grund för lösningar som vi initialt inte var medvetna om att de var möjliga. Genom att fokusera på behov kan missförstånd och konflikter hanteras med mer lätthet. På denna nivå överväger likheterna de olikheter som vi har, vilket bidrar till mer medkänsla. Utgångspunkten är att alla människor har universella behov. Dessa behov kan vara saker som mening, säkerhet, tillhörighet, empati, ärlighet eller autonomi. När du känner dig glad, lycklig och full av energi så innebär det att dina behov är tillgodosedda. När du känner dig deprimerad, arg eller obekväm betyder det oftast att det finns behov som väntar på att bli tillgodosedda. Den enda personen som är ansvarig och kapabel att tillgodose dessa behov är du själv. Endast du kan hitta en strategi för att tillgodose dina behov.

Rosenberg byggde sitt språk på övertygelsen om att allas behov är jämlika. Dina behov är jämställa med din kollegas, eller respektives behov. Kraften i språket bygger på att se förbi orden och istället lyssna efter varandras bakomliggande behov. Detta innebär även att vi behöver kommunicera utifrån vad vi behöver. Inte bara utifrån våra egna behov, utan med samförståelse och sökande efter varandras behov.

VARGEN OCH GIRAFFEN

Rosenberg benämner även NVC för ”empatisk kommunikation” och ”giraffspråket”. Anledningen till det är att giraffen är ett djur med ett stort hjärta. Giraffen, menar han, stannar upp och reflekterar, ser långt, sticker ut halsen och gör sig sårbar. Symbolen ska förtydliga vår förmåga att kunna lyssna till vilka känslor och behov som finns bakom bland annat aggressiva beteenden.

Vargen är symbol för invanda, oreflekterade och ofta omedvetna tankemönster. Vargen visar tänderna och angriper och använder ett språk som sårar, motverkar kontakt och ökar risken för destruktiva konflikter.

Vargantagande är

 • att anta att min sanning är hela sanningen
 • att andra måste vara överens med mig
 • att andra ser saker som jag gör
 • att andra människors erfarenheter är ogiltiga för att de inte stämmer med mina erfarenheter
 • att lägga skulden på andra för hur jag själv mår
 • att det är andras fel att det blivit som det blivit

Vargen står för den dömande, straffande och tvingande kommunikationen. Språkbruket har sina rötter i hierarkiska, politiska och sociala strukturer. Vargen har också en annan sida, den underkastar sig, förebrår sig själv och missuppfattar, gör sig till offer för omständigheterna.

DE OLIKA KOMPONENTERNA I NVC

NVC bygger på två delar: att med ärlighet uttrycka sig och att empatiskt lyssna till andra.  Både dessa delar uttrycks genom fyra komponenter; Observation, känsla, behov och önskemål. Genom att använda dessa komponenter underlättas kontakten. De behöver inte användas i någon särskild ordning, men alla fyra har en viktig funktion för att säkerställa ärlig och rak kommunikation. För att språket ska bli framgångsrikt behöver vi skilja dessa komponenter från bedömningar, tolkningar och krav. Vi behöver även utveckla och träna på vår medvetenhet om vad som finns i dessa fyra komponenter för att kunna uttrycka och lyssna på sätt som bidrar till kontakt och till att alla parter kan få sina behov tillgodosedda

Observation En observation beskriver endast fakta utifrån vad du ser eller hör och är helt fri från tolkningar. En observation ska kunna spelas in med en videokamera eller ljudinspelning. Alla tolkningar eller bedömningar är det som kallas för vargspråk, vilket hämmar kontakt och bidrar till konflikt.

KänslorKänslor är upplevelser i din kropp som fungerar som en signallampa. Det är vanligt att blanda ihop våra tankar med känslor genom att uttrycka tankar genom att inleda med ”Jag känner…”. Ett exempel på detta är ”Jag känner att du inte lyssnar på mig”. Detta är en tanke, och bakom den finns en känsla. Kanske är vi ledsna eller upprörda. Att uttrycka tankar som känslor är en fallgrop.

Behov Alla människor delar grundläggande behov för överlevnad. Vi behöver alla äta, dricka, vila, känna oss trygga och ha gemenskap. En grund i NVC är att vi även delar andra behov utöver dessa. Det som skiljer oss åt är vilka strategier vi föredrar. En strategi kan ses som ett sätt att tillgodose behov och där finns konflikterna mellan oss människor. Framförallt om vi är helt låsta vid vår strategi. Behov är det som är mest levande i oss. Behov står för våra djupaste värden och drömmar. Genom att uttrycka dina behov, skapar du en möjlighet för att andra ska se din mänsklighet och uppleva förståelse och empati för dig.

ÖnskemålÖnskemål är uttryck för det vi tror kan hjälpa oss tillgodose våra behov. Nyckeln till att identifiera och uttrycka önskemål är att använda språk som är konkret och “görbart” samt att det verkligen är ett önskemål och inte ett krav. Till exempel är: “Jag skulle vilja att du alltid kom i tid” inte “görbart” medan “skulle du vilja spendera 15 min med mig för att prata om vad som skulle kunna hjälpa dig att komma kl. 9:00 till våra möten?” är konkret och görbart.

Ett önskemål ska uppfylla följande:

 • Det ska kunna genomföras här och nu av den andra personen. Alltså inte en önskan som skall genomföras varje dag och resten av livet.
 • Det ska tåla ett nej. Om den andra personen säger nej så fanns det ett krav bakom och då är det inte ett önskemål.

EmpatiKärnan i att ge empati handlar om att släppa sig själv, sina egna bedömningar och se verkligheten från den andres ögon, för att säkerställa empatin. Här avråds att blockera empatin genom att t.ex. ge råd, analyser, bedömningar, prata om sig själv eller ge sympati. För att möjliggöra empati kan du:

 • Gissa känslor och behov (om den du pratar med inte uttrycker dessa tydligt).
 • Reflektera tillbaka din uppfattning av vad du hört den andra säga till dig.
 • Sitt tyst och ge den andra din närvaro.

Avslutar med att upprepa det grundläggande antagandet bakom NVC…

Drivkraften bakom alla människors handlingar är försök att tillgodose behov och när dessa behov är hörda och bekräftade möjliggörs en gemensam grund för kontakt och samarbete.

0 kommentarer

Kommentera

sv_SESvenska
%d bloggare gillar detta: