5 skäl att ha grönska och växtlighet i din arbetsmiljö

av | jan 15, 2022 | 0 Kommentarer

Skriven av Gustav Molnar

Modern Worklife Evangelist - On a mission to inspire people to a smart, meaningful and sustainable worklife

“I thought I was pretty cool
until I realized plants can eat the sun and poop out air.”

Jim Bugg

Frågan om det vetenskapliga kopplingen mellan grönska och människors välmående har gäckat forskare under åratal. Hur kommer det sig att patienter på sjukhus som har ett fönster mot naturen tillfrisknar fortare än andra, och vad säger studierna egentligen om växters påverkan på arbetsplatsproduktivitet? I min strävan efter att kartlägga effekterna av grönska och växtlighet i arbetsmiljön så har jag kommit fram till nedanstående effektområden. Därför rekommenderar jag att du säkerställer att du har det grönt och skönt runomkring dig, oavsett om du jobbar på distans eller på kontor.

Grönska och växtlighet…

  1. …kan öka din produktivitet
  2. …kan stimulera kreativitet
  3. …kan reducera stress och öka välmående
  4. …Stärker ditt immunförsvar
  5. …bidrar till att sänka Co2-nivån

Har du någonsin tagit en promenad i skogen och gripits av känslan av lugn, sinnesro och klarsynthet? Det är ingen slump. Det finns nämligen en naturlig koppling mellan det gröna runtomkring dig och ditt välmående. Växter är inte bara en fröjd för ögat. En mängd oberoende studier påvisar en stark koppling mellan växter i arbetsmiljön och ökad produktivitet. Oavsett om du har gröna fingrar eller inte så bör du inte blunda för de positiva effekter som växter och grönska har på ditt välmående och din prestationsförmåga.

Enligt studien ”Global impact of biophilic design in the workplace”, där 7 600 kontorsarbetare från 16 länder medverkade, framgår att människor som arbetar i grönare inomhusmiljöer upplever en betydande ökning av produktivitet, kreativitet och välmående. Studien påvisade att arbetsplatser med grönska och växtlighet ökar sin produktionstakt med 15 procent, jämfört med arbetsplatser helt utan växtligheter.

Enligt en studie som genomfördes av den ideella organisationen Green Plants for Green Buildings upplever 38 procent av de tillfrågade att de är mindre trötta jämfört med de som jobbar i miljöer utan växtlighet och så kallad ”biophilic design”. Studien visade också att 44 procent av medarbetare upplever mindre stress och känslor av frustration i närvaro av växtlighet. Växtlighet sägs även rensa luften och medföra den positiva effekten av att reducera damm och bakterier, vilket bidrar till förbättrad hälsa. En växt för var tredje medarbetare skulle dessutom sänka Co2-nivån med 20 procent. Alla vinner på grönska på arbetsplatsen. Du vinner, organisationen vinner och miljön vinner.


VÄXTERS PÅVERKAN PÅ KREATIVITET OCH VÄLMÅENDE
Visste du att det finns studier som pekar på att du kan öka din kreativitet enbart genom att stirra på färgen grönt? Enligt GreenPlants for Green Buildings är medarbetare som arbetar i en naturlig och grön miljö 15 procent mer kreativa än andra. Studien visar även att avsaknad av grönska är ett utbrett arbetsmiljöproblem då hela 58 procent av kontorsarbetare inte har någon form av växtlighet på sina arbetsplatser.

Fenomenet ”skogsbada”
Det finns även vetenskapliga belägg för att vi människor mår bättre av att bara vistas i naturen. Skogsbad, eller ”shinrin-yoku” på japanska, är ett fenomen som fått en stark global spridning de senaste åren. Det kan se ut som en vanlig skogspromenad, men skogsbadarna
ger sig ut i skogen med ett konkret terapeutiskt syfte. Doktor Qing Li på Nippon Medical School är en av Japans ledande skogsforskare. Sedan 2005 har Qing Li och hans forskningsteam skickat ut frivilliga, hårt arbetande människor på skogsvandringar
för att kunna mäta hur deras hälsa och välmående påverkas av skogsmiljön. Blod- och urinprover som inhämtats före, under och efter tiden i skogen har visat på en ökning på cirka 50 procent i aktiviteten hos så kallade ”natural killer cells”, en sorts vita blodkroppar som är en viktig del av kroppens immunförsvar. Med andra ord så finns det vetenskapliga belägg för att vistelser i natur och skog stärker ditt immunförsvar.

BRIST PÅ VÄXTLIGHET ÄR ETT ARBETSMILJÖPROBLEM
Hur ser då förutsättningarna ut i det nya arbetslivet? Om du jobbar hemma innebär det att du själv behöver ta ett ansvar för dinarbetsmiljö genom att säkerställa en naturlig och grön inredning som skapar förutsättningar för välmående, kreativitet och produktivitet. Det innebär också att du behöver ta ansvar för att vistas i naturen så att du kan dra nytta av de hälsofördelar som det medför.


VAD KAN DU GÖRA FÖR ATT DRA NYTTA AV DET
GRÖNSKA OCH NATUR?

  • Har du någon favoritväxt eller favoritblomma? I så fall är den växten ett utmärkt alternativ för att smycka din arbetsmiljö med. En bonus blir att ditt välbehag ökar ytterligare eftersom du har positiva associationer till just den växten.

  • Odla något grönt på ditt skrivbord. Jag föreslår krasse. Smörgåskrasse är full med smak och vitaminer. Det är dessutom en fröjd att se de små fröna växa upp till gräslikna strån.

  • Din kropp och ditt sinne är i behov av pauser och rörelse. Varför inte eftersträva att börja ”skogsbada” och ta dina promenader i natur och skog. Skogen är en grön, tyst och stilla plats som kan göra under för dina kreativa tankeprocesser.

  • Undvik att skaffa plastväxter, de rensar inte luften på samma sätt som riktiga växter gör. Se till att skapa en rutin av att vattna och underhålla dina växter. Om du inte redan är passionerad över grönska och växtlighet så kan detta vara rutinen som får dig att bli det.

0 kommentarer

Kommentera

sv_SESvenska
%d bloggare gillar detta: