Work-life balance? Nej tack! Sluta balansera och börja orkestrera

av | okt 3, 2023 | 0 Kommentarer

Work-life balance

Skriven av Gustav Molnar

Modern Worklife Evangelist - On a mission to inspire people to a smart, meaningful and sustainable worklife

Det är en lördag kväll, och jag befinner mig på en jazzklubb i Stockholms innerstad. Ljuset är dämpat, atmosfären elektrisk. Saxofonisten drar igång med de första tonerna och jag känner hur spänningarna från veckans arbetsmöten och deadlines börjar lätta. Musiken utvecklas, improvisationen tar vid, och jag inser att något fantastiskt håller på att hända. Jag ser musikerna framför mig, och de är i total harmoni med varandra och sina instrument. Var och en uttrycker sin unika talang, men det blir ännu mer kraftfullt i orkesterns samspel. De är i ’flow’, de har fullständig autonomi, och det är tydligt att de älskar vad de gör. Allt är en symfoni av skicklighet, kreativitet, och ren och skär glädje.

I detta ögonblick får jag en tankeställare:

Tänk om mitt arbetsliv kunde vara orkestrerat att kännas lika harmoniskt, tillfredsställande och effektivt som denna jazzensemble?

Work-life Balance känns plötsligt allt mer föråldrat. Det påminner om en evig gungbräda där arbete och fritid ständigt är i konkurrens. En gungbräda där vi tvingas göra uppoffringar med risken att tappa balansen och bränna ut oss. Jag vill inte längre riskera att tappa balansen. Jag strävar efter ett hållbart arbetsliv fullt av lust och meningsfullhet. Work-life balance bygger på att vi har två liv: Ett arbetsliv och ett privatliv. Som jag ser på det har vi bara ett liv och de flesta människor spenderar förmodligen mer tid på att arbeta än att umgås med sina nära och kära. Jag börjar skissa på ett nytt paradigm.

Jag kastar in ett nytt ord i debatten

Besatt av tanken på att börja orkestrera mitt liv tar jag fram en servett och skissar ner orden ”work” och ”orchestry”. Jag leker med orden och låter de omfamna varandra tills ordet ”Workestry” uppstår. Ett ord som senare ska bli mitt nya mantra och livsfilosofi. Denna filosofi handlar om att jag tar fullt ansvar för att orkestrera mitt liv så att välbefinnande, prestation och självförverkligande samspelar i en ljuv symfoni.  För att illustrera denna symfoni väljer jag att använda mig av en loop som jag kallar för ”workestry in motion”.

Energi: Det inneboende bränslet för att kunna prestera

På ena sidan av denna loop har vi ”Energi”. Det är här som mitt val av livsstil gör entré. Min energi styrs av faktorer såsom inre drivkrafter, motivation, mental inställning och välbefinnande. Jag är medveten om att omständigheter såsom sömn, kost och träning har en omfattande påverkan på min energinivå. Min energi fungerar som bränslet som gör det möjligt för mig att vara kreativ, produktiv och ta mig ann arbetsdagen med entusiasm. Men det är också detta bränsle som gör det möjligt för mig att koppla av, att njuta av livet, att skapa minnesvärda ögonblick med dem jag älskar.

Prestation: Bemästra konsten att göra rätt saker på rätt sätt

På loopens andra sida ligger ”Prestation”, där min energi omvandlas till hållbara resultat. Det handlar om min förmåga att kanalisera den energi jag har på de mest effektiva tillvägagångssätten, vilket mångt och mycket kokar ner till att bemästra konsten att prioritera – och göra rätt saker på rätt sätt. Att ha mycket att göra är inte detsamma som att vara högpresterande.

För att vara framgångsrik i det nya arbetslivet behöver vi betrakta förmågan att samarbeta som en superkraft och digital kompetens som en nödvändighet. Vi behöver alla ta ansvar för att vara relevanta och agera för att besitta de färdigheter som efterfrågas i en värld där tekniken ständigt flyttar fram gränserna.

Ett hållbart arbetsliv fyllt av lust och meningsfullhet

Några veckor efter besöket på jazzklubben bestämmer jag mig för att lämna Work-life balance bakom mig, då det känns lika passé som Walkman i en värld av streaming. Jag vill inte längre riskera att tappa balansen. Jag strävar efter ett hållbart arbetsliv fyllt av lust och meningsfullhet.

Min inspiration till den här artikeln bygger inte på någon idyllisk vision om ett perfekt arbetsliv. Det härstammar snarare från mer oroväckande insikter. Allt för få människor är emotionellt engagerade i sina jobb, sjukskrivningar relaterade till stress har nått rekordhöga höjder och trots tillgång till modern teknik och kunskap är allt för många människor fast i förlegade och ineffektiva arbetssätt.

Tänk vad mycket bättre världen skulle vara om fler människor kunde vakna upp med energi och känna meningsfullhet och entusiasm över att ta sig an arbetsdagen. Tänk om fler människor samtidigt kunde ha förståelse och förmåga att tillämpa beprövad metodik för att nyttja sin tid och energi på de mest effektiva sätten utan att göra avkall på sitt eget eller andras välbefinnande.

Så, om du vill utforska Workestry i ditt eget liv, varför inte börja med att reflektera över följande punkter med nyfikenhet och ärlighet…

🔥Inre motivation?

Är du driven av inre motivation och meningsfullhet? Vilka aspekter av ditt arbete finner du mest givande och varför? Finns det särskilda uppgifter eller projekt som gör att du känner en högre grad av engagemang och fokus? Vad tror du triggar dessa känslor?

❤️ Välbefinnande?

Hur förvaltar du ditt personliga välbefinnande? Vilka dagliga eller veckovisa rutiner har du etablerat för att säkerställa att du vaknar upp med energi? Hur står det till med sömn, träning, kost och stress? Finns det andra livsstilsval, såsom mindfulness eller andra avkopplande aktiviteter, som du tillämpar för att främja ditt välbefinnande? Har du meningsfulla relationer som ger dig energi?

🧠 Växande tankesätt?

Har du ett låst eller växande tankesätt? Betraktar du utmaningar och hinder som ett tillfälle att lära och växa, eller som ett hot mot din kompetens och självkänsla? Hur hanterar du feedback? Söker du aktivt efter möjligheter för att utvecklas?

💻 Digital kompetens?

Ser du teknik och digitala verktyg som möjliggörare för att jobba smart och hållbart? Avsätter du tid för att förstå vilka tekniktrender som är mest relevanta för ditt arbete? Vidtar du åtgärder för att bemästra dem? Ser du din digitala kompetens som en del av ditt professionella ansvar?

🎯 Göra rätt saker?

Fokuserar du på de uppgifter och projekt som inte bara är brådskande, men också viktiga för att du ska vara effektiv och nå dina långsiktiga mål och bidra till meningsfulla resultat? Prioriterar du rätt saker som för dig närmare dina långsiktiga mål?

Göra saker rätt?

Vilka metoder eller verktyg använder du för att vara produktiv och leverera kvalitet? Är du mån om att ta pauser för återhämtning? Undviker du multitasking? Har du skapat en miljö som minimerar distraktioner och främjar fokuserat arbete?

🤝 Samarbetsförmåga?

Betraktar du din samarbetsförmåga som en superkraft? Förstår du värdet av samarbete och inkludering? Vad gör du för att bidra till en högpresterande samarbetsmiljö där människor känner sig trygga att uttrycka sina åsikter, dela feedback och utmana status quo? Hur hanterar du konflikter och meningsskiljaktigheter?

0 kommentarer

Kommentera

sv_SESvenska
%d bloggare gillar detta: