Vad vill du åstadkomma för meningsfullt när du blir stor?

av | okt 7, 2021 | 1 kommentar

Skriven av Gustav Molnar

Modern Worklife Evangelist - On a mission to inspire people to a smart, meaningful and sustainable worklife

”Vilka stordåd skulle du försöka dig på om du visste att du inte kunde misslyckas?” /Robert H Schuller

När jag var liten så fick jag ofta höra frågan:  ”Vad ska du bli när du blir stor?”. Jag visste aldrig riktigt vad jag skulle svara på den frågan. Jag var en rastlös och lekfull pojke som mestadels ville åka skateboard och spela gitarr. När min syster svarade ”läkare” och min bror svarade ”advokat” så sken ögonen på mina föräldrar. Det närmsta svar jag själv förmådde mig att ge som barn var att jag ryckte på axlarna och sa att jag skulle panta burkar. I mitt huvud så var det den närmsta vägen till att få lön för mödan. Burkarna stoppades in i en maskin, och ut kom pengar, som jag därefter kunde nyttja för att köpa godis och läsk. En enkel affärslogik även för ett barn. Att panta burkar var något jag kom att göra frekvent i min barndom. På sätt och vis väckte detta en entreprenörsådra i mig. Sanningen är dock att det inte var pengarna som lockade. Det var godiset…

Idag är jag själv förälder och jag inser att jag med kärlek och välvilja har repeterat samma fråga till mina egna barn. Mitt sunda förnuft har dock fått mig att inse att vi människor lägger allt för mycket fokus på ”vad” vi ska bli, när vi istället borde bli bättre på att fundera på ”varför” vi vill bli någonting. Vad är det vi vill åstadkomma som upplevs meningsfullt för oss?

Jag fick kraften till att skriva denna artikel till följd av en rörande insikt: Allt för få människor känner det nödvändiga engagemanget för att ta sig an arbetsdagen. Ett engagemang som är kritiskt för att vi som människor och organisationer ska nå vår fulla potential. Vi lever i en digital, komplex och föränderlig värld som ställer omfattande krav på människors och organisationers förmåga att anpassa sig till nya förhållanden. Siffror från arbetsmiljöverket visar att sjukskrivningar relaterade till stress har nått rekordhöga nivåer under det senaste decenniet. Samtidigt indikerar ett flertal oberoende arbetsplatsstudier att organisationer lägger omfattande tid på icke värdeskapande beteenden och aktiviteter som hämmar oss från att samarbeta runt gemensamma mål, vara innovativa och känna arbetsglädje. Dessa insikter har väckt någonting djupt inom mig. Det har väckt en längtan efter att hjälpa människor att jobba smartare, må bättre och nå sin fulla potential. Det har väckt ett kall efter att få vara med och skapa förutsättningar för att lämna över ett hållbarare och bättre arbetsliv för nästkommande generationer. 

Min uppfattning är att allt för många människor har svårt att definiera sitt syfte och kall i arbetslivet. Istället strävar vi efter titlar, höga löner och social status. Många av de syftesdrivna människor jag lärt känna under min karriär med medger att de upptäckt sina kall först i äldre dagar. Andra menar att ju längre livet går desto större växer sig rädslan för att lämna den trygga karriär som de har investerat så många år i. Trygghet kan vara den värsta av bojor för att hitta ditt sanna syfte. Det kräver mod att hitta ditt syfte, men ditt kall har inget bäst före datum. Måste vi människor hitta ett syfte? Nej det måste vi inte. Du kanske är en nihilist som inte tror på innebörden av ett större syfte. Du kanske bär på en känsla av att livet inte har någon mening. Oavsett vad så kommer ditt liv att bli betydligt mer meningsfullt och levande om du hittar något du brinner för.  

Om du inte vet vilket berg du ska bestiga, hur ska du då veta vilken som är den smartaste vägen upp?

Att ha ett större syfte är lite som att blicka upp mot en bergstopp när du är ute och vandrar och veta vart du är på väg. Om du inte vet vilket berg du ska bestiga, hur ska du då kunna veta vilken väg som är den smartaste vägen upp? Det är en högst relevant fråga som ligger till grund för att besvara varför du överhuvudtaget går till jobbet. Historien har visat oss gång på gång att människor som är drivna av ett större kall mer eller mindre har förmågan att verka ostoppbara, oavsett vilka motgångar de möter. Att tro på någonting, och att stå för någonting kommer att göra dig till en rikare människa, oavsett om det har att göra med arbetslivet eller privatlivet. Forskning visar dessutom att troende människor tenderar att vara lyckligare och mer samhällsengagerade än icke-troende. Det framgår av en global studie som genomfördes Pew Research Center år 2019. Med andra ord – Det är sunt att tro.

SYFTEN ÄR VÄL FÖR ORGANISATIONER? INTE FÖR DIG?

Visst är det så att framgångsrika organisationer har ett tydligt ”varför” med deras existens. Ofta pratar vi mer om syften och värdegrunder på de organisationer som vi arbetar på framför våra personliga syften, kall och värderingar. Om du känner starkt för syftet hos den organisation som du jobbar på idag så är det sannolikt att du har hittat ditt kall. Då är du ju med på en resa som betyder något för dig. Något som ger dig tro, mening och ökad lycka. Om du inte delar den känslan så uppmuntrar jag dig att ta dig en rejäl tankeställare på varför du arbetar med vad du gör. Jag uppmuntrar dig att våga vara lyhörd för dina inre drivkratfer. Jobb är inte ett fängelse. Du behöver inte stanna.

Organisationer består av människor som jobbar runt ett gemensamt större syfte. Människor har syftet. Inte organisationer. Organisationers syften är bara en spegling av människornas kall.

ATT FÖLJA DITT HJÄRTA OCH HITTA DITT SYFTE

Den 14 juni 2005 höll Steve Jobs, dåvarande VD för Apple och Pixar Animation Studio, ett tal till avgångsstudenterna vid Stanfords universitet. Han hade vid detta tillfälle fått veta att han drabbats av en sällsynt form av cancer i bukspottskörteln som kom att leda till hans död sex år senare. Under talet så framhäver Jobs vikten av att följa ditt hjärta, även när de leder dig bort från tryggheten. Jobs hade en övertygelse om att det enda sättet för en människa att trivas fullt ut med sitt jobb är att ha en övertygelse om att hantverket av det jobb vi utför är värdeskapande, och de enda sättet för att få det att inträffa med full kraft är att älska vad du gör. Här följer två kortare utdrag från talet:

“You’ve got to find what you love. And that is as true for your work as it is for your lovers. Your work is going to fill a large part of your life, and the only way to be truly satisfied is to do what you believe is great work. And the only way to do great work is to love what you do. If you haven’t found it yet, keep looking. Don’t settle. As with all matters of the heart, you’ll know when you find it. And, like any great relationship, it just gets better and better as the years roll on. So keep looking until you find it. Don’t settle…

You have to trust in something – your gut, destiny, life, karma, whatever – because believing that the dots will connect down the road will give you the confidence to follow your heart, even when it leads you off the well-worn path.”

Jag är övertygad om att Steve Jobs tal vid Stanfords universitet har gjort världen till en bättre plats. Talet har satt djupa spår och sått frön, inte bara i avgångsstudenterna, utan i miljontals människor världen över som lyssnat på talet och upplevt att någonting har hänt inne i hjärtat. En röst har vaknat till liv. Steve Jobs må vara borta. Men hans bidrag till världen lever kvar. Hans bevingade ord om att ha mod att följa ditt hjärta är förevigade.

TIPS FÖR ATT HITTA DITT STÖRRE SYFTE

Här följer ett urval av tips och tankeställare som hjälper dig att navigera dig fram efter vad som känns meningsfullt för dig.

Spendera tid med dig själv

För att hitta din sanna väg i livet behöver du spendera mycket tid med dig själv. Att koppla dig fri från andra människor är en viktig del av att kunna lyssna till din inre röst utan att påverkas av andra människors tankar.

Fundera på vad som gör dig lycklig och varför

Ställ du själv följande fråga om och om igen varje morgon och varje kväll under de nästa sju dagarna; Vad gör dig sjukt lycklig? Du kan även öppna upp din kalender och gå tillbaka några dagar eller veckor i tiden. Leta efter aktiviteter och tillfällen där du upplevde att du befann dig i ett välbefinnande tillstånd där tid och rum försvann. Det kan hjälpa dig att hitta spår som leder dig till svaret om ditt högre syfte.

Fundera på vad som gör dig frustrerad

Ett annat angreppsätt är att vända på föregående formulering och fundera på vad som gör dig upprörd och frustrerad. Hjärnan går igång på två saker; välbefinnande och smärta. Finns det orättvisor eller förhållanden i din vardag, i samhället eller i världen som får dig att känna extra starkt? Finns det saker du vill vara med och förändra? Genom att vara lyhörd för vad ditt hjärta reagerar starkt på kan du hitta vägen till meningsfullhet. Att vara med och bidra till en bättre värld.

Ställ följande fem frågor till dig själv

Om du är osäker vad ditt syfte är kan du använda de fem frågorna som film- och teaterproducenten Adam Leipzig lyfte fram i sitt TEDx-talk. Frågorna hjälper dig att reflektera över ditt syfte.

1.     Vem är jag?

2.     Vad tycker jag om att göra? (vad brinner jag mest för?)

3.     För vem gör jag det?

4.     Vad behöver människorna som jag gör det för?

5.     Hur förändras de som ett resultat av vad jag gör?

Kom ihåg. Ditt kall har inget bäst före datum. Det är aldrig för sent att förverkliga dig själv.

1 kommentar

  1. Marianne Söderkvist

    Alltså min älskade son, så bra du skriver och så vettig du är 👏👏👏

    Svara

Kommentera

sv_SESvenska
%d bloggare gillar detta: