Vad är sannolikheten att ditt jobb ersätts av AI och datorer?

av | jan 5, 2018 | 0 Kommentarer

Skriven av Gustav Molnar

Modern Worklife Evangelist - On a mission to inspire people to a smart, meaningful and sustainable worklife

Året är 2018 och aldrig förr har de förvirrande orden “digitalisering” och “digital strategi” används så flitigt bland managementkonsulter och företagsledare. Digitalisering handlar primärt inte om att lansera ytterligare en rad system. Så vad handlar det om då? Digitalisering handlar om att anamma ett helt nytt mind-set. Ett mind-set där det inte enbart handlar om att effektivisera verksamheten med några procent om året. Det handlar om att ställa om på samma sätt som när vi gick från jordbrukssamhälle till industrisamhälle.

Sanningen är att vi just ni befinner oss mitt i utvecklingen från ett industrisamhälle till ett digitalt samhälle som utöver digitaliseringen drivs av samhällskrafter såsom ökad globalisering, urbanisering och starkare individualisering. Teknikutvecklingen pågår i en rusande fart och det spås frikostigt om en nära framtid med Artificiell Intelligens. Enligt Stiftelsen för strategisk forskning beräknas 53 procent av dagens anställda kunna ersättas av digital teknik inom de kommande två decennierna. Det innebär att 2,5 miljoner jobb i Sverige påverkas. Innebär detta då att vi står inför global massarbetslöshet? Nej, inte om vi ska tro på World Economic Forums prognos där det spås att 65 procent av de barn som börjar skolan i USA i år, som vuxna kommer göra karriär inom yrken som idag inte existerar.

Sannolikheten att yrken tas över av datorer under de kommande 20 åren

Nedan följer en lista innehållande sannolikheten att yrken tas över av datorer under de kommande 20 åren:
(Källa; Stiftelsen för strategisk forskning)

Yrke Sannolikhet
fotomodeller m.fl. 98,0%
bokförings- och redovisningsassistenter 97,0%
maskinoperatörer, trävaruindustri 97,0%
biblioteksassistenter m.fl. 96,6%
kassapersonal m.fl. 95,3%
medhjälpare inom jordbruk, trädgård, skogsbruk och fiske 95,0%
övriga maskinoperatörer och montörer 94,8%
försäljare, detaljhandel; demonstratörer m.fl. 94,4%
torg- och marknadsförsäljare 94,0%
övrig kontorspersonal 94,0%
renhållnings- och återvinningsarbetare 93,0%
kontorssekreterare och dataregistrerare 92,2%
montörer 91,4%
maskinförare 90,2%
maskinoperatörer, gummi- och plastindustri 89,8%
lokförare m.fl. 89,6%
redovisningsekonomer, administrativa assistenter m.fl. 89,3%
processoperatörer vid stål- o metallverk 89,0%
köks- och restaurangbiträden 88,6%
storhushålls- och restaurangpersonal 88,4%
möbelsnickare, modellsnickare m.fl. 87,9%
smeder, verktygsmakare m.fl. 87,1%
slaktare, bagare, konditorer m.fl. 87,1%
malmförädlingsoperatörer, brunnsborrare m.fl. 86,8%
maskinoperatörer, kemisk-teknisk industri 86,2%
processoperatörer, kemisk basindistri 85,0%
grovarbetare inom bygg och anläggning 84,8%
gjutare, svetsare, plåtslagare m.fl. 84,1%
processoperatörer, glas och keramiska produkter 83,3%
agenter, förmedlare m.fl.  81,7%
däckspersonal 81,2%
maskinoperatörer, grafisk industri, pappersvaruindustri 81,1%
drejare, glashyttearbetare, dekorationsmålare m.fl. 80,6%
fordonsförare 80,1%
skogsbrukare 79,8%
lager- och transportassistenter 78,8%
brevbärare m.fl. 78,6%
maskinoperatörer, metall- och mineralbehandling 78,4%
godshanterare och expressbud 77,9%
maskinoperatörer, livsmedelsindustri m.m. 76,8%
maskinoperatörer, textil-, skinn- och läderindustri 75,7%
målare, lackerare, skorstensfejare m.fl. 75,5%
processoperatörer, trä- och pappersindustri 75,0%
tidningsdistributörer, vaktmästare m.fl. 74,6%
grafiker m.fl. 74,5%
kundinformatörer 73,4%
byggnads- och anläggningsarbetare 73,0%
gruv-, bergarbetare och stenhuggare 7 2,2%
säljare, inköpare, mäklare m.fl. 71,2%
övriga servicarbetare 71,1%
handpaketerare och andra fabriksarbetare 70,3%
biomedicinska analytiker  68,7%
maskin- och motorreparatörer 66,7%
skräddare, tillskärare, tapetserare m.fl. 65,5%
säkerhetspersonal 65,4%
städare m.fl. 64,4%
driftmaskinister m.fl. 63,7%
djuruppfödare och djurskötare 63,4%
växtodlare och djuruppfödare, blandad drift 63,4%
fiskare och jägare 62,4%
resevärdar m.fl. 62,3%
växtodlare inom jordbruk och trädgård 61,1%
elmontörer, tele- och elektronikreparatörer m.fl. 57,2%
ingenjörer och tekniker 56,4%
arkivarier, bibliotekarier m.fl. 50,4%
garvare, skinnberedare och skomakare 50,3%
byggnadshantverkare 49,5%
företagsekonomer, marknadsförare och personaltjänstemän 46,2%
finmekaniker m.fl. 42,4%
säkerhets- och kvalitetsinspektörer 40,5%
konsthantverkare i trä, textil, läder m.m. 37,2%
fotografer; ljud- och bildtekniker, sjukhustekniker m.fl. 36,6%
industrirobotoperatörer 36,0%
sjukgymnaster, tandhygienister m.fl. 35,8%
vård- och omsorgspersonal 34,1%
tull-, taxerings- och socialförsäkringstjänstemän 33,0%
piloter, fartygsbefäl m.fl. 32,1%
datatekniker och dataoperatörer 30,2%
frisörer och annan servicepersonal, personliga tjänster 29,0%
samhälls- och språkvetare m.fl. 25,5%
administratörer i offentlig förvaltning 23,0%
administratörer i intresseorganistationer 23,0%
chefer för särskilda funktioner 23,0%
tecknare, underhållare, professionella idrottsutövare m.fl. 22,8%
fysiker, kemister m.fl. 21,4%
journalister, konstnärer, skådespelare m.fl. 18,9%
matematiker och statistiker 17,7%
poliser 13,9%
drift- och verksamhetschefer 13,0%
andra lärare och instruktörer 13,0%
chefer för mindre företag och enheter 12,1%
dataspecialister 11,7%
behandlingsassistenter, fritidsledare m.fl. 11,2%
jurister 8,0%
gymnasielärare m.fl. 6,4%
hälso- och sjukvårdsspecialister 6,0%
grundskollärare 5,6%
förskollärare och fritidspedagoger  5,2%
civilingenjörer, arkitekter m.fl. 4,9%
specialister inom biologi, jord- och skogsbruk m.m. 3,0%
psykologer, socialsekreterare m.fl. 3,0%
pastorer 2,5%
chefstjänstemän i intresseorganisationer 1,5%
verkställande direktörer, verkschefer m.fl. 1,5%
högre ämbetsmän och politiker 1,2%
speciallärare 1,1%
andra pedagoger med teoretisk specialistkompetens 0,9%
präster 0,8%
Lantmästare, skogsmästare m.fl. 0,8%

0 kommentarer

Kommentera

sv_SESvenska
%d bloggare gillar detta: