Om

Gustav Molnar är en futurist och evangelist inom värdeskapande arbetsplatser som brinner för ledarskap, engagemang och beteendevetenskap i den digitala eran. Han har vigt sin karriär åt att förstå vad som utmärker ledare och organisationer som ligger i framkant inom framgångsrik digital och kulturell transformation. Med inspiration, energi och en måttlig dos av underhållning delar Gustav Molnar med sig av konkreta tips och erfarenheter från organisationer och ledare som bemästrat konsten att jobba smartare tillsammans och odla värdeskapande arbetsplatser kantade av engagemang, produktivitet och innovationskraft i en värld där förändringstakten ökar.

”Jag drivs av ett kall. Likt en evangelist så är jag på ett heligt uppdrag att förenkla vardagen för människor i arbetslivet. Jag är besatt av att förstå varför vissa ledare lyckas så otroligt mycket bättre än andra med att driva förändring och engagemang i den digitala eran. Förändring som innebär att vi jobbar smartare, stressar mindre och värnar om vår hälsa.” Gustav Molnar

Människor i arbetslivet står inför tsunamis av förändringsvågor. Ny teknik på arbetsplatsen är en kritisk framgångsfaktor för att möjliggöra förmågor såsom samarbete och innovation. Trots all ny teknik så är de flesta organisationer fast i traditionella arbetssätt och kämpar förgäves med att anpassa ledarskap och beteenden. Resultatet är att cirka 9 av 10 organisationer misslyckas med att åstadkomma ökad produktivitet och mätbara effekter inom områden såsom innovationskraft och effektivitet. Samtidigt mår människor i arbetslivet allt sämre. Stressnivåerna ökar och endast 16 procent av svenskarna uppger att de är engagerade i sina yrken.

Gustav Molnar har vigt sin karriär åt att förstå vad som utmärker ledare och organisationer i framkant. Med inspiration, energi och en måttlig dos av underhållning delar Gustav Molnar med sig av konkreta tips och erfarenheter från organisationer som bemästrat konsten att öka engagemang, innovationskraft och produktivitet vid komplex förändring av arbetsplatsen.