Om Gustav Molnar

Gustav Molnar är en varmt uppskattad föreläsare inom medarbetarskap och ledarskap i det nya arbetslivet. Med inspiration, energi och en dos av underhållning delar Gustav med sig av forskningsbaserade tips och konkreta exempel från organisationer och människor som bemästrat konsten att jobba smartare tillsammans i den digitala arbetsmiljön.

Gustavs föreläsningar fungerar utmärkt för att väcka engagemang i frågor såsom självledarskap på distans, beteenden på det digitala kontoret och vikten av att varje medarbetare tar ansvar för att kontinuerligt odla sin digitala kompetens.

Trots möjligheter att jobba smartare tillsammans med modern teknik, så är allt för många människor fast i förlegade arbetssätt kantade av icke värdeskapande aktiviteter och ökad stress. Gustav har vigt sin karriär åt att förstå vad som utmärker organisationer som ligger i framkant när det kommer till att möjliggöra engagemang, samarbete, produktivitet och innovationskraft i en allt mer digital, komplex och föränderlig värld.

Gustav Molnar har verkat som föreläsare i närmare tio år. Han besitter en unik förmåga att få sin publik att reflektera, skaffa självinsikt och agera ansvarsfullt för att bidra till ett smartare och hållbarare arbetsliv. Gustav fick även utmärkelsen ”Årets distansarbetare 2020” av remoteworking.se som ett resultat av sina insatser för att hjälpa människor i arbetslivet att jobba smartare på distans.

Utöver sitt arbete som föreläsare är Gustav även företagsledare och strategisk rådgivare som hjälper organisationer att öka sin arbetsplatsproduktivitet. Gustavs kall här i livet är att få vara med och bidra till ett hållbarare och bättre arbetsliv för denna och kommande generationer.

Gustav skräddarsyr alltid sina föreläsningar efter varje organisations behov, förutsättningar och önskemål.

”Insikten om att arbetslivet mångt och mycket inte är hållbart har väckt någonting djupt inom mig. Det har väckt en längtan efter att hjälpa människor att jobba smartare och må bättre. Det har väckt ett kall efter att få vara med och skapa förutsättningar för att lämna över ett hållbarare och bättre arbetsliv för nästkommande generationer.

/Gustav Molnar