Dags att sätta 10 ggr högre mål?

av | mar 12, 2022 | 0 Kommentarer

Skriven av Gustav Molnar

Modern Worklife Evangelist - On a mission to inspire people to a smart, meaningful and sustainable worklife

“It’s often easier to make something 10 times better than it is to make it 10 percent better”

Astro Teller, Goolge

Är du bra på att sätta personliga mål? Hur höga mål brukar du sätta för dig själv och tillåter målen att du kan nå din fulla potential? Får målen dig att tänka utanför boxen eller är dem blott baserade på en måttlig förbättring utifrån var du befinner dig idag? Oavsett vad du har för mål så är du på en plats i livet idag som helt och hållet är baserat på dina tidigare tankar och handlingar. Vart framtiden leder dig är ditt ansvar. Ingen annans. Det är enbart dina handlingar som kan förflytta dig från där du befinner dig idag till en önskad framtida position. Antingen så lever du ditt liv med att förverkliga dina egna drömmar och mål, eller så kommer du att nyttjas som en resurs för att förverkliga någon annans mål. Hur du väljer att agera för att stöpa din framtid är helt och hållet upp till dig.

Du är säkert bekant med målformuleringen SMART, som handlar om att mål ska vara specifika, mätbara, accepterade, realistiska och tidsatta. Författaren Grant Cardone har dock ett något annorlunda förhållningssätt till att sätta mål. Cardone menar att det största misstaget som det flesta människor gör i livet är att de inte sätter tillräckligt höga mål. Cardone hävdar att de allra flesta organisationer och människor tänker och planerar för att bli 10 procent bättre när de istället borde fundera på hur de kan bli 10 gånger bättre.

De människor och organisationer som tillämpar Cardone’s så kallade ”10x-regel” är de som med större sannolikhet kommer att nå sin fulla potential, bli dominerande inom sin bransch och ta ansvar för att realisera sina drömmar. Grunden i Cardone’s 10x-regel handlar om två saker;

  1. 10x Mål
    Du ska sätta mål som är 10 gånger större än vad du tror och tänker att du kan åstadkomma.

  2. 10x Handlingskraft
    Du ska genomföra åtgärder som är 10 gånger större än vad du tror är nödvändigt för att nå dina 10x mål.

ATT SÄTTA 10X MÅL SOM TROLLBINDER DIG TILL RESAN

Oavsett om du haft som mål att skaffa ett nytt jobb, ett nytt hus, tjäna mer pengar eller uppnå en önskvärd familjesituation, så har du sannolikt upplevt motgångar som fått dig att ge upp. Du har mötts av den där känslan av att du inte har åstadkommit vad du siktat efter. Historien har visat att vi människor har en förmåga att underskatta vidden av det hårda arbetet som ligger till grunden för att åstadkomma resultat som leder oss till våra uppsatta mål. Vi underskattar tiden det tar, energin vi behöver lägga ner och insatserna som krävs för att våra projekt ska bli framgångsrika. Cardone hävdar att detta kan undvikas om du sätter betydligt högre mål än vad du känner dig bekväm med.

Låt oss ta ett exempel. Säg att du har som mål att tjäna pengar. Du sätter målsumman till en miljon kronor, vilket sannolikt skulle ge dig förutsättningar till att leva lite bekvämare och unna dig en hel del lyx i vardagen. Men säg nu att du hade valt att sätta målsumman till 10 miljoner, vilket är betydligt högre. Om du inte hade nått hela vägen till ditt mål, vilket av dessa mål hade du velat komma lite kortare till? Om du misslyckas med att nå en miljon känner du dig sannolikt fortfarande fattig. Om du misslyckas med att nå 10 miljoner men kom halvvägs på resan så kommer du ändå känna dig rik. Enligt Cardone ska du ha en hög grad av felmarginal för att befästa din framgång. Inom sport är detta ett betydligt vanligare angreppsätt för att sätta mål. Atleter kan konsten att sikta högt. De siktar på att bli nummer ett och stå högst upp på pallen. Alla deras handlingar och hårda träningspass ligger i linje med deras mål om att bli bäst. Om de kommer på tredje plats och får brons så känner de sig ändå som vinnare. Samma mindset om dina mål bör du tillämpa i affärssammanhang och i ditt privata liv. Sikta högre.

10X MÅL KRÄVER 10X INSATSER OCH ÅTGÄRDER

Vem som helst kan drömma stort. Vem som helst kan ha storartade planer och idéer. Att realisera och skörda framgång är något helt annat. Som tidigare nämnts så har vi människor en förmåga att underskatta insatser och investeringar i form av tid, energi och pengar, som krävs för att våra projekt ska nå framgång. När vi stöter på motgångar och problem, vilket vi alltid gör, blir besvikelsen uppenbar och vi tenderar att betrakta problemen som murar som vi inte kan komma förbi. Målet betraktas kort därefter som ouppnåeligt och vi ger upp.

Om du istället förutsätter att insatserna och investeringarna som krävs är av 10 gånger större karaktär så kommer du visserligen att möta motgångar. Skillnaden är enligt Cardone att du nu har förmågan att slå dig igenom varje motgång och mur du ställs inför. Du kommer att uppleva att problem inte är problem. När vi känner till problemen är de bara fakta, som vi kan acceptera eller agera på och göra något åt. Om du har gjort en handlingsplan med åtgärder för att realisera dina mål, som du därefter multiplicerar med 10 så kommer du att ha en trygghet i att du når framgång även om du stöter på problem och inte når hela vägen. Tredje plats är också en medalj.

DET ANDRA UPPFATTAR SOM TUR OCH TIMING BYGGER PÅ HÅRT ARBETE

Framgångsrika människor, såväl musiker, atleter och entreprenörer, får ofta fördomar om sig att de haft tur och timing. Att de har råkat vara på rätt plats vid rätt tillfälle. Vad människor inte ser är att de säkerligen spenderat tiotusentals timmar i sin ensamhet med att förbereda sig, lära sig av misstag och ständigt blivit en bättre version av sig själv för att nå sina höga mål. De har med största säkerhet genomfört 10 gånger fler insatser än andra för att nå sina mål. Visst kan tur förekomma, men det går inte att bygga kalkyler på. Sammanfattningsvis; Ju fler åtgärder och insatser du genomför, desto högre sannolikhet är det att du är tursam och har timing. Min uppmaning till dig är att börja göra betydligt mer av de insatser som du planerat för, så kommer du sannolikt att bli mer lyckosam.

ATT MISSLYCKAS MÅSTE VARA ETT ALTERNATIV

För att nå massiv framgång måste du vara beredd på att nå massiv motgång. Det är naturligt för människor att vilja arbeta med saker som vi är bra på och som vi vet att vi behärskar. Men att bara tillämpa ständiga förbättringar på befintliga affärsområden kommer att vara dömt att misslyckas över tid. Framgångsrika organisationer har en hög grad av innovation och har modet att tillämpa ett mindset som säger ”Vi är hellre kannibalen än köttet”. Vad som menas med det uttrycket är att dessa organisationer är villiga att konkurrera ut sig själva innan någon annan gör det. Kodak grundades 1888 och var världsledande inom film och kameror i 85 års tid. Kodak var under många år välkända för dess innovationskraft. I slutändan gick Kodak i konkurs år 2012 efter 132 år av dominans. Kodak fokuserade på ständiga förbättringar i en tid då den digitala transformationen intensifierades med disruption. Kodak hade behövt tänka och agera 10 gånger större för att överleva. Att åstadkomma 10 gånger större mål kräver en helt ny mentalitet. Om Kodaks chefer hade frågat sig själva vad som skulle krävas för att världen skulle ta en biljon foton om året så hade antagligen en ny förståelse för åtgärderna uppstått. Ett annat exempel är Nokia som gick från framgång till konkurs. Under en presskonferens år 2013 när Microsoft till sist förvärvade Nokia uttalade sig Nokias VD enligt följande: ”We didn’t do anything wrong, but somehow we lost…”.

Det finns gott om exempel på organisationer som tillämpat 10x-regeln framgångsrikt. Ett exempel är klocktillverkaren Swiss som under decennier konkurrerade genom att förbättra sina mekaniska klockor. Swiss vågade tänka större vilket ledde till att de tog världens första elektroniska kvartsur, Seiko Astron, till marknaden. Det kan till synes vara enklare att tänka 10 gånger större om du är en nystartad verksamhet som vill utmana befintliga affärsmönster. Organisationer som Über, Spotify och AirBNB hade inget arv i sina affärserbjudanden och kunde disruptivt vända upp och ner på hela industrier. Men för befintliga organisationer handlar det om att ha modet att lyfta blicken från sina befintliga affärsmodeller. Jag är mäkta imponerad över min tidigare arbetsgivare Toyota som under 2021 gick ut med en ny vision i sin strävan att tänka och agera 10 gånger större. Toyota går från att vara biltillverkare till att tillhandahålla mobilitetslösningar. De har helt enkelt kommit att inse att världen förändras och att de som organisation måste förändras med den. De har insett att de har en möjlighet att ligga i framkant.

Lycka till med att sätt dina mål… Men glöm inte att agera med 10 gånger större handlingskraft

0 kommentarer

Kommentera

sv_SESvenska
%d bloggare gillar detta: