BOKA EN FÖRELÄSNING ELLER WORKSHOP

Exempel på teman:
– Medarbetarskap & självledarskap
Agila & hållbara arbetssätt
Framtidens arbetsplats & Metaverse
– Strategier för den digitala arbetsplatsen
– Ledarskap i den hybrida arbetsmiljön

LEDARSKAP I DEN DIGITALA/HYBRIDA ARBETSMILJÖN

Det finns inget som heter ”digitalt ledarskap”. Det finns bara ledarskap i en digital värld. Att vara ledare i en allt mer digital värld medför både utmaningar och möjligheter. Som ledare behöver vi lyfta vårt mindset gällande den digitala arbetsmiljön. Vi behöver stärka vår digitala kompetens, vår förmåga att skapa tillit och bidra till arbetsplatser där individer och grupper kan nå sin fulla potential, oavsett tid och rum. Hur gör ledare i framkant för att möjliggöra hållbara arbetsmiljöer där vi kan nå vår fulla potential? Vad är nycklarna för att skapa förutsättningar för högpresterande team och ett utforskande medarbetarskap kantat av ständigt lärande och delaktighet?

Under denna föreläsning bjuder Gustav Molnar på konkreta och forskningsbaserade tips från organisationer som lyckats bemästra konsten att leda och jobba smartare i den hybrida arbetsmiljön.

Exempel på innehåll:
– Mindset ”det nya arbetslivet och ”digital kompetens”
– Ledarskapets fem dimensioner
– Färdigheter som ledare bör stärka i det hybrida arbetslivet
– Att skapa förutsättningar i den digitala arbetsmiljön
– Tillitsbaserad styrning och autonomi
– Att leda kollaborativa nätverk
– Kultur, feedback och engagemang i den digitala arbetsmiljön

KONSTEN ATT JOBBA SMARTARE I DET NYA ARBETSLIVET

Vi lever i en allt mer digital, komplex och föränderlig värld. Som människor behöver vi begrunda både de utmaningar och möjligheter som det nya arbetslivet medför. Trots möjligheter att jobba smartare med ny teknik, så är allt för många människor och organisationer fast i traditionella arbetssätt kantade av icke värdeskapande beteenden och ökad stress. Hur gör organisationer i framkant för att möjliggöra samarbete, agila arbetssätt, kultur, tillhörighet och engagemang i en tid då vi arbetar allt mer fysiskt distanserade från varandra?

Under denna föreläsning bjuder Gustav Molnar på konkreta och forskningsbaserade tips på hur du och din organisation kan bemästra utmaningarna som det nya arbetslivet medför och möjliggöra smartare och hållbarare arbetssätt.

Exempel på innehåll:
– Mindset ”det nya arbetslivet” och ”Digital kompetens”
– Framåtlutat medarbetarskap
– Agila arbetssätt
– Samarbete och bättre digitala möten. Vad utmärker högpresterande team?
– Kultur, feedback och tillhörighet i den digitala arbetsmiljön
– Hemmet som arbetsmiljö – Välmående och produktivitet
– Nyttja teknikens fördelar (konkreta exempel)
– Självledarskap – Att gå från att ”veta” till att ”göra”

AGILA ARBETSSÄTT – EN INTERAKTIV WORKSHOP

Är ni nyfikna på att ställa om till mer agila arbetssätt? Då rekommenderas denna interaktiva workshop där ni får en gedigen inblick och förståelse för vad agila arbetssätt är, varför det är viktigt och hur organisationer i framkant går till väga för att lyckas.

Exempel på innehåll:
– Mindset – Varför arbeta agilt?
– För- och nackdelar med agila och mekaniska system
– Agila värderingar och principer
– Högpresterande och självorganiserande team
– Interaktiva övningar (agila arbetssätt)
– Inre motivation som nyckel

METAVERSE & FRAMTIDENS ARBETSPLATS

Hur kommer framtidens arbetsliv att se ut och hur kommer det vara att arbeta tredimensionellt tillsammans i den virtuella världen? Vi lever i en digital, komplex och föränderlig värld som ställer omfattande krav på organisationers förmåga att anpassa sig efter nya förhållanden. Hur tar vi till vara på möjligheterna med ny teknik och automatisering?

Exempel på innehåll?
– Mindset – Det nya arbetslivet och framtidens kontor
– Metaverse och digitala trender
– Artificiell intelligens och människan i arbetslivet
– Ledarskapets roll i framtidens arbetsliv