BOKA EN FÖRELÄSNING

Föreläsningarna anpassas efter era behov, förutsättningar och önskemål i syfte att skapa så mycket nytta som möjligt. Uppdraget inleds med ett kort arbetsmöte där vi går igenom behov, kontext och upplägg.

LEDARSKAP I DEN DIGITALA/HYBRIDA ARBETSMILJÖN

Det finns inget som heter ”digitalt ledarskap”. Det finns bara ledarskap i en digital värld. Att vara ledare i en allt mer digital värld medför både utmaningar och möjligheter. Som ledare behöver vi lyfta vårt mindset gällande den digitala arbetsmiljön och möjliggöra ledarskap på distans. Vi behöver stärka vår digitala kompetens, vår förmåga att skapa tillit och bidra till arbetsplatser där individer och grupper kan nå sin fulla potential, oavsett tid och rum. Hur gör ledare i framkant för att möjliggöra hållbara arbetsmiljöer där vi kan nå vår fulla potential? Vad är nycklarna för att skapa förutsättningar för högpresterande team och ett utforskande medarbetarskap kantat av ständigt lärande och delaktighet?

Under denna föreläsning bjuder Gustav Molnar på konkreta och forskningsbaserade tips från organisationer som lyckats bemästra konsten att leda och jobba smartare i den digitala arbetsmiljön.

Exempel på innehåll:
– Mindset ”det nya arbetslivet och ”digital kompetens”
– Ledarskapets fem dimensioner
– Färdigheter som ledare bör stärka i det hybrida arbetslivet
– Att skapa förutsättningar i den digitala arbetsmiljön
– Tillitsbaserad styrning och autonomi
– Att leda kollaborativa nätverk
– Kultur, feedback och engagemang i den digitala arbetsmiljön

KONSTEN ATT JOBBA SMARTARE I DET NYA ARBETSLIVET

Vi lever i en allt mer digital, komplex och föränderlig värld. Den pågående pandemin har lett till en massiv ökning av distansarbete och väckt sunda frågor om ”det nya normala” och ”det digitala arbetslivet”. Som människor behöver vi begrunda både de utmaningar och möjligheter som det nya arbetslivet medför. Trots möjligheter att jobba smartare med ny teknik, så är allt för många människor och organisationer fast i traditionella arbetssätt kantade av icke värdeskapande beteenden och ökad stress. Hur gör organisationer i framkant för att möjliggöra samarbete, kultur, tillhörighet och engagemang i en tid då merparten av medarbetarna arbetar på distans?

Under denna föreläsning bjuder Gustav Molnar på konkreta och forskningsbaserade tips på hur du och din organisation kan bemästra utmaningarna med distansarbete och stärka medarbetarskapet i den digitala arbetsmiljön.

Exempel på innehåll:
– Mindset ”det nya arbetslivet” och ”Digital kompetens”
– Framåtlutat medarbetarskap
– Samarbete och bättre digitala möten. Vad utmärker högpresterande team?
– Kultur, feedback och tillhörighet i den digitala arbetsmiljön
– Hemmet som arbetsmiljö – Välmående och produktivitet
– Nyttja teknikens fördelar (konkreta exempel)
– Självledarskap – Att gå från att ”veta” till att ”göra”

NYCKLARNA TILL BÄTTRE DIGITALA/HYBRIDA MÖTEN

Ineffektiva möten är en av de största tidstjuvarna inom svenska organisationer. Informationsarbetare lägger i snitt 31 timmar per månad på misslyckade möten (Källa: Atlassian). Digitala möten tenderar att bli mer formella och tenderar att leda till ökad skärmtrötthet. Hur gör organisationer i framkant för att möjliggöra bättre möten? Vad behöver vi tänka på före, under och efter våra möten? Hur går vi till väga för att hantera hybrida möten? Hur kan du och dina kollegor använda tekniken till er fördel? Vilka är nycklarna för att jobba smartare tillsammans i en allt mer digital värld?

Under denna föreläsning bjuder Gustav Molnar på konkreta och forskningsbaserade tips på hur du och din organisation kan bemästra konsten att jobba smartare tillsammans och bemästra de digitala mötena med fokus på välmående och produktivitet.

Exempel på innehåll:
– Mindset – Vad är ett bra och meningsfullt möte?
– Goda mötesvanor och spelregler (före- under – efter)
– In- och utcheckningar
– Nyttja teknikens fördelar (konkreta exempel)
– Att undvika skärmtrötthet
– Informella möten och kultur på distans

FRAMTIDENS ARBETSPLATS – ETT STRATEGISKT PERSPEKTIV

Hur kommer framtidens arbetsliv att se ut? Hur gör organisationer i framkant för att säkerställa konkurrenskraft? Vi lever i en digital, komplex och föränderlig värld som ställer omfattande krav på organisationers förmåga att anpassa sig efter nya förhållanden. Hur tar vi till vara på möjligheterna med ny teknik och automatisering? Hur möjliggör vi en kultur som är ständigt lärande, kreativ och beredd att ställa om?

Under denna föreläsning lyfter Gustav Molnar fram en mängd studier och trender inom arbetsplatsområdet tillsammans med konkreta exempel och lärdomar från andra organisationer.

Exempel på innehåll?
– Mindset – Det nya arbetslivet och framtidens kontor
– Globala trender
– Det fysiska kontorets roll och utformning
– Artificiell intelligens och mäsklighet
– Ledarskapets roll i framtidens arbetsliv