BOKA EN FÖRELÄSNING

Föreläsningarna anpassas efter era behov, förutsättningar och önskemål i syfte att skapa så mycket nytta som möjligt.
Uppdraget inleds med ett kort arbetsmöte där vi går igenom behov, kontext och upplägg.

Ledarskap i den digitala / hybrida arbetsmiljön

Det finns inget som heter ”digitalt ledarskap”. Det finns bara ledarskap i en digital värld. Att vara ledare i en allt mer digital värld medför både utmaningar och möjligheter. Som ledare behöver vi lyfta vårt mindset gällande den digitala arbetsmiljön och möjliggöra ledarskap på distans. Vi behöver stärka vår digitala kompetens, vår förmåga att skapa tillit och bidra till arbetsplatser där individer och grupper kan nå sin fulla potential, oavsett tid och rum. Hur gör ledare i framkant för att möjliggöra hållbara arbetsmiljöer där vi kan nå vår fulla potential? Vad är nycklarna för att skapa förutsättningar för högpresterande team och ett utforskande medarbetarskap kantat av ständigt lärande och delaktighet?

Under denna föreläsning får du ta del av en mängd insikter och lärdomar. Gustav Molnar bjuder på konkreta och forskningsbaserade tips från organisationer som lyckats bemästra konsten att leda och jobba smartare i den digitala arbetsmiljön.

Exempel på innehåll:
– Mindset ”det nya arbetslivet och ”digital kompetens”
– Ledarskapets fem dimensioner
– Färdigheter som ledare bör stärka i det hybrida arbetslivet
– Att skapa förutsättningar i den digitala arbetsmiljön
– Tillitsbaserad styrning och autonomi
– Att leda kollaborativa nätverk
– Kultur, feedback och engagemang i den digitala arbetsmiljön

Konsten att jobba smartare tillsammans i det nya arbetslivet

Vi lever i en allt mer digital, komplex och föränderlig värld. Den pågående pandemin har lett till en massiv ökning av distansarbete och väckt sunda frågor om ”det nya normala” och ”det digitala arbetslivet”. Som människor behöver vi begrunda både de utmaningar och möjligheter som det nya arbetslivet medför. Trots möjligheter att jobba smartare med ny teknik, så är allt för många människor och organisationer fast i traditionella arbetssätt kantade av icke värdeskapande beteenden och ökad stress. Hur gör organisationer i framkant för att möjliggöra samarbete, kultur, tillhörighet och engagemang i en tid då merparten av medarbetarna arbetar på distans?

Under denna föreläsning bjuder Gustav Molnar på konkreta och forskningsbaserade tips på hur du och din organisation kan bemästra utmaningarna med distansarbete och stärka medarbetarskapet i den digitala arbetsmiljön.

Exempel på innehåll:
– Mindset ”det nya arbetslivet” och ”Digital kompetens”
– Framåtlutat medarbetarskap
– Samarbete och bättre digitala möten. Vad utmärker högpresterande team?
– Kultur, feedback och tillhörighet i den digitala arbetsmiljön
– Hemmet som arbetsmiljö – Välmående och produktivitet
– Nyttja teknikens fördelar (konkreta exempel)
– Självledarskap – Att gå från att ”veta” till att ”göra”

Nycklarna till bättre digitala / hybrida möten

Den pågående pandemin har lett till en massiv ökning av digitala och hybrida möten. Ineffektiva möten är en av de största tidstjuvarna inom svenska organisationer. Informationsarbetare lägger i snitt 31 timmar per månad på misslyckade möten (Källa: Atlassian). Digitala möten tenderar att bli mer formella och tenderar att leda till ökad skärmtrötthet. Hur gör organisationer i framkant för att möjliggöra bättre möten? Vad behöver vi tänka på före, under och efter våra möten? Hur går vi till väga för att hantera hybrida möten? Hur kan du och dina kollegor använda tekniken till er fördel? Vilka är nycklarna för att jobba smartare tillsammans i en allt mer digital värld?

Under denna föreläsning bjuder Gustav Molnar på konkreta och forskningsbaserade tips på hur du och din organisation kan bemästra konsten att jobba smartare tillsammans och bemästra de digitala mötena med fokus på välmående och produktivitet.

Exempel på innehåll:
– Mindset – Vad är ett bra och meningsfullt möte?
– Goda mötesvanor och spelregler (före- under – efter)
– In- och utcheckningar
– Nyttja teknikens fördelar (konkreta exempel)
– Att undvika skärmtrötthet
– Informella möten och kultur på distans

Ett strategiskt perspektiv på framtidens arbetsplats

Pandemin har lett till beteendeförändringar som påverkat vårt sätt att arbeta. Som företagsledare behöver vi lyfta upp en rad frågor till det strategiska bordet om vi ska kunna vara en konkurrenskraftig och attraktiv arbetsgivare i framtiden. Det handlar om långt mer än att bara lyfta frågan om distansarbete. Det handlar om att se över ledarskap, organisationsstruktur, det fysiska kontorets roll, den digitala arbetsmiljön, riktlinjer, arbetssätt och medarbetarskap.

Under denna föreläsning lyfter Gustav Molnar fram en mängd studier och trender inom arbetsplatsområdet tillsammans med konkreta exempel och lärdomar från andra organisationer.

Exempel på innehåll?
– Mindset – Det nya arbetslivet och framtidens kontor
– Globala trender
– Distansarbete – förhållningssätt och framgångsfaktorer
– Det fysiska kontorets roll och utformning
– Ledarskapets roll i det hybrida arbetslivet