Bloggen

Möteskultur – en spegling av organisationskulturen

Enligt en studie från Harvard så står medarbetarnas uppfattning av möteskulturen i direkt relation till hur nöjda de är med sina jobb. Jag vill påstå att möteskulturen är en direkt spegling av organisationskulturen. Låt oss borra lite i den tanken

Goda vanor och vikten av kontinuitet

Att ändra dina invanda beteenden är bevisligen lättare sagt än gjort. Enligt psykologiforskaren Philippa Lally tar det i snitt 18 dagar att få till en enklare vana som att börja dricka ett dagligt glas vatten eller bädda din säng. Mer…

Prioritera med Eisenhowers matris

Att ha en fullbokad kalender med mycket att göra är inte alltid samma sak som att vara effektiv och göra framsteg. Allt för många människor låter sin prioritering av arbetsuppgifter påverkas av externa omständigheter såsom vilken kollega eller kund som…

Självledarskap vs Medarbetarskap

De senaste åren har allt fler organisationer insett styrkan av att lyfta begrepp som ”självledarskap” och medarbetarskap”. Två begrepp som blivit allt mer befästa inom moderna organisationssystem och det postpandemiska arbetslivet. I mina dialoger med ledare inom olika organisationer så…

Skaffa dig en avslutningsrutin

Ibland kan det vara svårt att släppa tankarna på jobbet när du avslutar arbetsdagen. Ett beprövat hjälpmedel för att undvika detta är att införa en så kallad ”avslutningsrutin” i slutet av arbetsdagen, som hjälper dig att mentalt checka ut från…

Inre motivation – den enda hållbara motivationen

Avsaknad av inre motivation är ett av de största hindren för att jobba smart och effektivt. Men vad är egentligen motivation och vad har forskningen lärt oss om hur vi kan möjliggöra så pass hög motivation som möjligt?

Digital stress – Vad är det och vad kan du göra åt det?

Människor i arbetslivet tar idag in en överväldigande mängd information och notiser från en mängd olika appar och system. Det är inte ovanligt att informationsarbetare växlar mellan applikationer över 10 gånger per timme under en arbetsdag samtidigt som ljudet av…

Hantera konflikter med NVC – “Non violent communication”

Kommunikationsproblem och känslan av att vi inte förstår varandra är något som är en vardag i såväl familjerelationer som arbetsrelationer. Om du vill bemästra konsten att hantera social förändring och konflikthantering så rekommenderar jag dig varmt att fördjupa dig inom…

7 tankar om framtidens arbetsliv – Postcovid

I skrivandets stund håller organisationer världen över på att anpassa sina arbetsplatsstrategier för det postpandemiska arbetslivet. På den strategiska agendan handlar det om långt mycket mer än distansarbete.

Dags att sätta 10 ggr högre mål?

Är du bra på att sätta personliga mål? Hur höga mål brukar du sätta för dig själv och tillåter målen att du kan nå din fulla potential? Får målen dig att tänka utanför boxen eller är dem blott baserade på…

Konsten att hantera feedback

Med en bra metodik för att ge och ta feedback skapas bättre förutsättningar för att en feedback-kultur ska blomstra. Feedback är ofta svårt att både ge och få eftersom vi är rädda för att såra andra, och för att själva…

Varför allt fler bolag ger bonus till medarbetare som sover gott

Sover du gott om nätterna? Det hoppas jag att du gör. Studier visar nämligen att människor med goda sömnvanor är betydligt mer produktiva än andra. Sömn har dessutom visat sig ha en stark koppling till förbättrad hälsa och förmågan att…

Har du kontroll över din inre elefant?

Din hjärna består av två övergripande system. Det ena systemet är rationellt och det andra systemet är emotionellt. Socialpsykologen Jonathan Haidt använder en analogi i sin bok ”The happiness Hypothesis” där han beskriver det mänskliga sinnet som en rationell ryttare…

5 skäl att ha grönska och växtlighet i din arbetsmiljö

Hur kommer det sig att patienter på sjukhus som har ett fönster mot naturen tillfrisknar fortare än andra, och vad säger studierna egentligen om växters påverkan på arbetsplatsproduktivitet? I denna artikel resonerar jag runt följande 5 skäl till att ha…

3 goda skäl till att sluta multitaska

Upplever du att du är effektiv när du gör flera saker samtidigt? Då är det dags att tänka om. Multitasking är ett av de största hindren för att möjliggöra välmående och produktivitet i arbetslivet. Flera oberoende studier visar att multitasking…

“Flow State” – Konsten att hamna i ett högpresterande flöde

Om du tänker på den senaste gången som du utförde en aktivitet där du var totalt närvarande och upplevde att tid och rum försvann, så befann du dig sannolikt i det tillstånd som den ungerska psykologiprofessorn Mihaly Csikszentmihalyi refererar till…

Skratta dig själv till ökad produktivitet

När skrattade du på jobbet senast? Förhoppningsvis var det inte allt för länge sedan. Det sägs att ett gott skratt förlänger livet, men visste du att oberoende forskning från institut såsom MIT och London Business School visar att skratt och…

Gustav Molnar är nominerad till Årets talare 2022

Idag är jag glad över att ha blivit nominerad till årets talare 2022 av MySpeaker Sweden. Jag är nominerad inom kategorin “Det digitala arbetslivet” tillsammans med 4 andra fantastiska talare, och nu är det upp till folket att rösta på…

Var är du just nu? Har du ett låst eller växande mindset?

”Det behövs inte mycket för att bli lycklig – allt finns inom dig, i ditt sätt att tänka” /Markus Aurelius Var är du just nu? Hur ofta stannar du upp och reflekterar över den frågan? Då menar jag inte rent…

7 förutsättningar för att jobba smartare

Att jobba smartare innebär att du kan lägga mer tid och energi på de saker i livet som är betydelsefulla för dig. Det kan handla om dina livsmål, din personliga tillväxt, din hälsa och dina relationer. Att jobba smartare handlar…

Ledarskap i den digitala arbetsmiljön

En av mina mest bokade föreläsningar under 2021 är “Ledarskap i den digitala arbetsmiljön”. Innehållet bygger på konkreta och forskningsbaserade exempel samt egen erfarenhet.

10 tips för att jobba smartare på distans

Idag bjuder jag på en kortfilm om att jobba hemifrån. Filmen innehåller 10 tips för hur du kan jobba smartare och möjliggöra ett mer hållbart arbetsliv på distans.

Att hitta motivation och drivkraft vid distansarbete

Idag tar jag mig ann utmaningen med att hitta motivation. Varför? För att ett flertal studier indikerar att allt för många människor finner det svårare att hitta motivationen när vi jobbar hemma.

5 frågor att ställa om arbetsplatsen post Covid19

En fråga som debatterats flitigt i mina nätverk den senaste tiden är huruvida arbetslivet någonsin kommer att bli sig likt igen? Är tiden då kontorsarbetare pendlade till kontoret måndag till fredag för att arbeta 8-17 förbi? Eller är det stundande…

10 tips för att lyckas med digital transformation

Vad gör organisationer i framkant som framgångsrikt lyckas driva både digital och kulturell transformation med fokus på människor och beteenden? Ta del av Gustav Molnars 10 sammanfattade tips

5 tankar om att jobba smartare och må bättre

I skrivandets stund sitter jag på snabbtåg nr 430 på väg från Göteborg till Stockholm. Jag har borrat in mina hörlurar i öronen och placerat min arbetsdator på det lilla fällbara bordet framför mig. Jag njuter av den här stunden,…

7 nycklar för att förändra beteenden vid digital transformation

Alla människor, oavsett ålder och erfarenhet, har rätt att älska sitt jobb och att förvänta sig en digital arbetsmiljö som möjliggör sömnlös samverkan och produktivitet oavsett tid och plats. Verkligheten är dock att de flesta människor upplever en förvirring och…

Låt inte HR bli den nya syndabocken för digital transformation

Häromdagen blev jag inbjuden till att tala på ett HR-event på Microsoft riktat mot HR-chefer. Temat var HR-strategier för digital transformation. Eventet blev fullbokat omgående och gästades av 200 nyfikna HR-personer. En tanke som slog mig var att om denna…

7 lärdomar och insikter från digitala mästare

För att överleva i en värld av ständig förändring krävs förvisso investeringar i ny teknik. Framgång handlar dock allt mer om beteenden, engagemang och medarbetarskap. Framgång handlar om att möjliggöra en kultur som är självledande, innovativ och förändringsbenägen.

Sluta prata om ytterligare ett system

De senaste åren har jag blivit besatt av att förstå varför vissa ledare och organisationer lyckas så otroligt mycket bättre än andra med att driva förändring i en allt mer digital värld. Varför lyckas endast ett fåtal med att låsa…

10 sanningar om produktivitet på arbetsplatsen

Förmågan att vara produktiv som individ, team och organisation är en nyckelfaktor för att vara konkurrenskraftig i en allt mer föränderlig och digital värld. Det har under årens lopp förekommit en hel del spännande forskning på ämnet produktivitet. Nedan följer…

15 tips för en vinnande möteskultur

I min jakt på att bidra till värdeskapande och välmående arbetsplatser har jag genom årens lopp ställt följande fråga till ledare och medarbetare inom i samtliga organisationer jag har fått äran att konsulta för; Vilka är de tre största tidstjuvarna…

Ledarskap för välmående arbetsplatser i en föränderlig värld

Vad gör din organisation för att säkerställa en hållbar och värdeskapande arbetsplats i den digitala eran? Dagens arbetsplatser står inför tsunamis av förändringsvågor som rubbar den kontroll som för många människor är en hörnsten för trygghet. För att skapa hållbara…

7 utmaningar i den digitala arbetsplatsen

Den digitala arbetsplatsen har de senaste åren blommat upp till en allt högre prioritet på ledningens agenda. Anledningen är bland annat ökade förväntningar från medarbetarna, nya beteenden och löften med ny teknik. De senaste åren har vardagen för medarbetarna förändrats…

Beteenden i det digitala kontoret

Ny teknik utlovar en mängd med löften som ska stärka organisationers förmåga att samarbeta, kommunicera och hantera kunskap. Sanningen är dock att de allra flesta organisationer kämpar förgäves med att mjölka ur effekterna som ny teknik utlovar.

Vad är sannolikheten att ditt jobb ersätts av AI och datorer?

Året är 2018 och aldrig förr har de förvirrande orden “digitalisering” och “digital strategi” används så flitigt bland managementkonsulter och företagsledare. Digitalisering handlar primärt inte om att lansera ytterligare en rad system. Så vad handlar det om då? Digitalisering handlar om…

Digitalisering? Vad utmärker ledare i framkant?

Trots all ny teknik så är de flesta organisationer fast i traditionella arbetssätt och kämpar förgäves med att anpassa ledarskap och beteenden. Resultatet är att cirka 9 av 10 organisationer misslyckas med att åstadkomma ökad produktivitet och mätbara effekter inom…

Det är en mänsklig rättighet att älska sitt jobb

Se dig i spegeln och fråga dig själv om du älskar ditt jobb? Om du gör det så vill jag börja med att säga grattis. Du är unik. Du är så pass unik att vi skulle kunna säga att du…

Digital arbetsmiljö i offentlig sektor

För några veckor sedan fick jag möjligheten att tala på Digitala Strategidagarna för Offentlig sektor. I publiken satt människor med högt driv och engagemang för att skapa bästa möjliga värde för medborgarna genom att använda de möjligheter som digitaliseringen ger

Om mig

Hej, jag heter Gustav Molnar. Till vardags är jag VD på konsultföretaget Diwo AB. Sedan 2010 har jag dessutom agerat som föreläsare och coach för att hjälpa människor och organisationer att jobba smartare tillsammans. Mitt kall är att lämna över ett hållbarare arbetsliv till nästa generation.

Låt oss lära känna varandra

sv_SESvenska