7 tankar om framtidens arbetsliv – Postcovid

av | mar 13, 2022 | 0 Kommentarer

Skriven av Gustav Molnar

Modern Worklife Evangelist - On a mission to inspire people to a smart, meaningful and sustainable worklife

Efter en prövande pandemi sitter jag nu äntligen i loungen på Diwo’s kontor på Norr Mälarstrand 14. Det är fredag eftermiddag och jag hör ljudet från kaffemaskinen som maler bönor i takt till kollegor som diskuterar och socialiserar. Här på kontoret finns en energi som nästan går att ta på. En energi som har varit utmanande (men nödvändig) att försöka åstadkomma i digitala möten. Det postpandemiska arbetslivet som just nu håller på att ta form väcker en mängd frågor. Vad har mänskligheten lärt sig under pandemin? Hur ser vi nu till att anpassa våra arbetsplatser för det postpandemiska arbetslivet? Hur kramar vi ut så mycket värdeskapande som möjligt med både de fysiska och digitala förutsättningar som finns?

I skrivandets stund håller organisationer världen över på att anpassa sina arbetsplatsstrategier för det postpandemiska arbetslivet. På den strategiska agendan handlar det om långt mycket mer än distansarbete. Det handlar om ledarskap, organisationsstruktur, belöningsmodeller, medarbetarskap och innovationskraft. Det handlar också om att dra nytta av möjligheterna med ny teknik för att bli en konkurrenskraftig och attraktiv arbetsgivare.

Att flexibilitet, autonomi och ”den hybrida arbetsplatsen” är viktiga pusselbitar i det fortsatta arbetslivet är de flesta överens om. Men vart är arbetsplatsen på väg och hur kommer arbetslivet se ut om vi blickar fram några år in i framtiden? Här kommer en sammanfattning av 7 trender, eller kalla det krafter, som kommer att forma våra arbetsliv på kort och lång sikt.

1. Hållbarhet en allt viktigare drivkraft i utformning av arbetsplatsstrategi

Organisationer som ligger i framkant inom såväl digital transformation och förändringsarbete kopplat till arbetsplatsen har en sak gemensamt: De förstår vikten av att skapa meningsfulla och engagerande mål som omsätts till tydliga förväntningar avseende värdeskapande beteendeförändringar. För att skapa engagerande mål krävs en hög grad av involvering från verksamheten. En av de starkaste drivkrafterna för strategiska ledningsgrupper år 2022 är hållbarhet. Organisationer som inte lyfter denna fråga framöver kommer att få det utmanande att attrahera talanger och skaffa kunder. Hållbarhet handlar inte bara om att värna om det planetära. Hållbarhet genomsyrar nästan allt och handlar om att tillgodose tre övergripande behov; Mänskliga, ekonomiska och planetära. Jag är övertygad om att dessa tre går hand i hand. Genom att utforma arbetsplatsstrategin med hållbarhet som drivkraft kan vi tillsammans skapa arbetsplatser där människor kan känna sig trygga och nå sin fulla potential, samtidigt som lönsamheten ökar och vi tar ett gemensamt ansvar för att reducera planetära avtryck.

2. Flexibilitet och hybrida arbetssätt

Distansarbete och flexibilitet är ingen fluga. Redan år 2018, dvs. innan pandemin bröt ut, så genomfördes en omfattande studie av Gallup där det framkom att 31 procent av människor skulle kunna tänka sig att byta jobb för att få jobba mer på distans. 51 procent av människor skulle dessutom kunna byta jobb för att få mer flexibilitet avseende arbetstider. Pandemin har påvisat att det finns en mängd fördelar för de yrkesgrupper som får autonomi att arbeta på distans. Men det är även viktigt att betrakta de utmaningar som existerar, såsom social tillhörighet, ergonomi och tvärfunktionell samverkan. Det finns inget ”tillbaka till det normala” framöver. Min övertygelse är att organisationer som helt drar tillbaka människors flexibilitet och autonomi kommer få svårt att rekrytera och behålla talanger. För att möjliggöra de hybrida arbetssätten kommer organisationer behöva anpassa både de fysiska och digitala förutsättningarna. Kontoren behöver allt mer kunna konkurrera med hemarbetsplatserna. Kontoren behöver även förses med modern teknik för hybrida möten där människor kan känna sig inkluderade oavsett plats.

3. Experter på cybersäkerhet och informationssäkerhet blir organisatoriska superhjältar

Vi lever i en föränderlig och osäker värld där företag, organisationer och myndigheter ständigt utsätts för olika former av IT-attacker. För att vara en konkurrenskraftig arbetsplats i framtiden behövs en robust cybersäkerhet med stark förmåga att förebygga, identifiera och hantera attacker. Att skydda system, användare eller tillgångar i den digitala världen kräver kompetens, resurser och strategisk prioritering. Med hänsyn till utvecklingen i Europa spås 2022 bli året då experter på cybersäkerhet blir superhjältar inom organisationer.

4. Molntjänster och low-code lösningar i den digitala arbetsplatsen

Frågan om molntjänster må vara omdebatterat i den offentliga sektorn. Men från ett användarperspektiv är trenden supertydlig; Molntjänster är en kraftfull möjliggörare för den digitala arbetsplatsen. Enligt Gartner kommer 70 procent av organisationers applikationer att utvecklas med så kallade ”low code” eller ”no code” lösningar vid år 2025. Drivkrafterna bakom tillämpningen av appar med avsaknad av kod är låga kostnader, skalbarhet, enkelhet och snabbhet. Under det senaste åren vi på Diwo varit involverade i en mängd projekt där detta cementerats. Inte minst är det många organisationer som utvecklar sina intranätportaler helt och hållet genom att använda sig av standardfunktionalitet i Microsoft 365. Användarupplevelsen är hög samtidigt som följden blir att lösningen inte blir sårbar för de ständiga uppdateringarna som rullas ut av molntjänstleverantören.  

5. Massiv tillämpning av AI och automatisering

De flesta organisationer har investerat massivt i modern teknik med möjlighet att effektivisera arbetssätt. Trots dessa investeringar är allt för många människor och organisationer fast i förlegade arbetssätt. En omfattande mängd av människors arbetsuppgifter är enkla och repetitiva och skulle med fördel kunna automatiseras med den teknik som redan investerats i. Följden blir inte bara ökad effektivitet. Det innebär även att vi människor kan fokusera på mer stimulerande arbetsuppgifter vilket i sin tur kan leda till ökad välmående. De kommande åren spår jag att vi kommer se en massiv tillämpning av Artificiell Intelligens och automatisering. För många organisationer kommer det att handla om att radikalt förändra sina arbetssätt och surfa med på förändringsvågen för att överleva.

6. Välmående och mänsklighet allt viktigare

Organisationer i framkant förstår att välmående och engagerade medarbetare med hög grad av psykologisk trygghet är en av de viktigaste faktorerna för att skapa en högpresterande organisation. Men hur mäter vi detta i våra arbetsplatser? Jag hoppas att de flesta organisationer nu inser att tiden är förbi då vi genomförde en eller två medarbetarundersökningar per år för att besvara hur våra medarbetare mår. Vad det kommer handlar om är att pulsa mer frekvent och att använda insikter i digitala plattformar. Men framförallt handlar detta om att jobba med ledarskap och medarbetarskap för att skapa förutsättningar för psykologisk trygghet, hälsa- och välmående.

7. Arbetslivet tar steget in i metaversum

Det som kändes som science fiction för bara något år sedan håller nu på att bli verklighet. ”Metaverse” eller ”Metaversum” är allt annat än en fluga. Redan nu ser vi hur spel- och nöjesbranschen tagit ett stort kliv in i denna tredimensionella värld, men vad kommer det att innebära för arbetslivet? Låt mig först ge en förklaring till vad metaverse egentligen är. Direkt översatt betyder Metaverse ”bortom universum”. Vad det i praktiken handlar om är att vi nu går från tvådimensionell till tredimensionell digital samverkan och drar nytta av kraften av “virtual reality” och “augmented reality”. I dagsläget kräver detta någon form av VR-utrustning, men i framtiden handlar det sannolikt om enklare glasögon eller VR-linser. Inom en snar framtid innebär detta att Teams- och Zoom-möten kan komma att ersättas med möten i metaverse som tar det hybrida arbetslivet till en helt ny nivå. Detta kommer att skapa förutsättningar för rikare utbyte av information samt bidra till en betydligt starkare känsla av social närhet. Längre fram i tiden innebär det sannolikt att organisationer behöver investera i att upprätta sina fysiska kontor som tvillingar i metaverse för att vara konkurrenskraftiga. Detta ger medarbetare möjlighet att kliva in på kontoret som en avatar oavsett var i världen de befinner sig. Vem vem, kanske blir det samma kapprustning runt att bygga kontoren i metaverse som det var runt att ha hemsidor i slutet av 90-talet? Möjligheterna i metaverse är oändliga. I takt med att dessa virtuella världar byggs upp kommer en mängd affärsmöjligheter att genereras som mångt och mycket är beroende av blockkedjor, krypto eller NFT:er i syfte att bevisa ägarskap över digitala tillgångar.

Så varför inte börja med nyfikenhet? Jag uppmuntrar alla ledningsgrupper i Sverige att testa att köra ett ledningsgruppsmöte tredimensionellt med Oculust Quest 2 eller liknande för att skapa samsyn och förståelse för möjligheter och utmaningar med metaverse som pusselbit i skapandet av framtidens arbetsliv.

Lycka till med era arbetsplatsstrategier. Tveka inte att ta kontakt om ni önskar stöd.

0 kommentarer

Kommentera

sv_SESvenska
%d bloggare gillar detta: